Chefen skal skabe personlige bånd til sine medarbejdere

Skal du lykkes som leder, skal du kunne skabe personlige relationer til dine medarbejdere, lyder rådet fra CEO og ledelsesekspert Jens Moberg. Og i store organisationer handler det især om nærværende kommunikation og om at gå helt i ét med sine værdier. 

Ledelse

Af Redaktionen | [email protected]

Selvom ledelse i den private og i den offentlige sektor på visse områder er to vidt forskellige størrelser, findes der også en række helt universelle spilleregler for, hvad der skal til, hvis man skal lykkes som leder. Både for den politiske og for den profitorienterede organisation. Og ifølge Jens Moberg handler én af dem om at kunne knytte personlige relationer til sine medarbejdere. Det er det, der afgør, hvor god man er som personaleleder, og derfor om man kan få sine medarbejdere og dermed hele organisationen til at gå i samme retning. 

”Engang handlede god ledelse om at skabe autoritet og holde medarbejderne fra sig i en armslængde. I dag, og endnu mere i fremtiden, er det, der skiller de gode ledere fra de mindre gode, deres evne til at skabe personlige relationer til deres medarbejdere. Det er der mange ledere, der rynker på næsen af, fordi de forveksler det personlige med det private. Men det er misforstået,” siger Jens Moberg. 

Du skal vælges aktivt

Han er tidligere topleder i Microsoft, og i dag administrerende direktør i greentech virksomheden Betterplace. Sidste år udgav han bogen Rettidig Omsorg, hvor han beskriver grundprincipperne i sin ledelsesform, som han kalder Humanistisk Topperformance. Og et af dem handler netop om den personlige relation, som det bærende for både nutidige og fremtidige ledere. 

”Tidligere var det nok at blive udnævnt som chef og få sin titel for at lykkes som leder. Sådan er det ikke længere. Du kan blive udnævnt som chef i dag, men skal du have medarbejdere til at flytte sig, skal du have dem til at vælge dig aktivt. Det gør de kun, hvis de kan knytte an til dig som person. Hvis de synes, du er nærværende og vedkommende for dem,” siger Jens Moberg og understreger, at den personlige relation ikke betyder, at man skal være bedste venner, men at man som chef skal vise, at man forstår sine medarbejdere. Det kan virke som en svær opgave, hvis man står i spidsen for en stor organisation og ikke har daglig kontakt med medarbejderne, som for eksempel kommunaldirektør eller kommunalchef. Men det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. 

Tal med medarbejderne

Ifølge Moberg handler det om, hvilke ledelsesværktøjer man vælger at bruge. 

”Hvis man er topleder i en stor organisation, skaber man blandt andet nærhed gennem sin kommunikation. For eksempel ved at tale med sine medarbejdere og ikke til dem. Det gør man ved at vise og kommunikere, at man forstår deres virkelighed og kender deres udfordringer helt ude på de enkelte afdelinger eller institutioner,” siger Moberg og fortæller, at det også handler om at anerkende de udfordringer og problemer, som ikke lader sig løse lige her og nu. Eksempelvis de nedslidte folkeskoler eller personalemangel på plejehjemmene. Jo mere ærlig man fremstår i sin kommunikation, jo mere troværdig virker man som menneske. Og netop troværdighed er ifølge Jens Moberg en af hjørnestenene, hvis man skal lykkes som leder.

”Mange organisationer har nedfældede værdisæt. Men det er ikke nok. Medarbejdere retter sig ikke efter, hvad der står i personalemappen. De retter sig efter deres lederes faktiske handlinger. Hvis man har en fælles værdi, der hedder respekt, men en chef, der ikke behandler folk respektfuldt, er der ingen anden, der vil rette sig efter hverken værdierne eller chefen, som vil fremstå totalt utroværdig,” siger Moberg. Han mener derfor, at man som leder skal gå i ét med sine værdier og virkelig kunne leve og være dem selv. Noget som er endnu vigtigere, hvis man er chef for en stor organisation, hvor der er langt fra top til bund. For her er det sjældent, at medarbejderne oplever den øverste chef på tæt hold. Og når det endelig sker, er det derfor så meget desto vigtigere, at vedkommende fremstår troværdig og konsistent for at få medarbejdernes opbakning. :

 

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet