Byrådspolitikere har bidt sig fast i vandselskabers bestyrelser

Over 90,5 pct. af vandselskaberne har lokalpolitikere i bestyrelsen. Dobbeltrollerne kan være ødelæggende for selskaberne, hvis de fjerner fokus fra selskabets interesser, lyder kritikken

FORSYNING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Landets kommunalbestyrelser har bidt sig godt fast i bestyrelsesbordene i landets vandselskaber: 90,5 pct. har politikere i bestyrelsen og af dem består knap halvdelen af bestyrelserne udelukkende af kommunalbestyrelsesmedlemmer, mens 54 pct. har en bestyrelse, som både hvor både politikere og andre aktører er repræsenteret. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, har foretaget. Undersøgelsen er baseret på svar fra 74 selskaber.

- Det er et højt tal. Bestyrelserne skal først og fremmest varetage selskabets tarv, og der kan man som politiker komme i en uheldig position, fordi man både fungerer som myndighed og bestyrelse, siger Carl-Emil Larsen, som er direktør for DANVA.

DANVA anbefaler derfor, at de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som arbejder direkte sammen med selskabet, ikke også tager plads ved bestyrelsesbordet. Det vil sige, at en politiker i teknikudvalget ikke samtidig skal træffe beslutninger i forsyningsselskabets bestyrelse, mens politiske repræsentanter fra fx socialudvalget bedre kan administrere en plads i både kommunalbestyrelsen og selskabets bestyrelse.

- Det vigtigste er, at man er opmærksom på inhabilitetsproblemet, så man ikke kommer i en situation, hvor man skal spille på flere heste, siger Carl-Emil Larsen.

Kommercielle vilkår
Et af formålene med ændringen af vandsektorloven var, at de mange vand- og spildevandsforsyninger skulle samle sig i større, mere effektive enheder. I den forbindelse blev kommunerne pålagt at udskille vandforsyning og spildevandshåndtering i selvstændige selskaber som startskud til en proces, hvor branchen kunne samle sig i større enheder med et øget fokus på bl.a. strategi, økonomi og ny teknologi. Og det nye fokus kræver en mangfoldighed af kompetencer i bestyrelsens sammensætning, mener ekspert i bestyrelsesarbejde Jørgen Ulrik Jensen, som er administrerende direktør og chefkonsulent i Pluss Leadership.

- Udfordringen er, at man som politiker ikke nødvendigvis behøver at besidde alle de kompetencer, der ellers er krævet i et vandselskab, som i stigende grad skal fungere på kommercielle vilkår. I det øjeblik man pr. definition har valgt, at der skal sidde politikere i vandselskaberne, eller man har ophøjet teknisk udvalg til bestyrelsen, så kan vi ikke være sikre på, at de har kompetencen til det, siger Jørgen Ulrik Jensen.

Han peger på, at der også kan være fordele ved at have politikere repræsenteret i selskabernes bestyrelse, fordi de har en naturlig tæft for den kontekst, som vandselskaberne skal fungere i og forståelse for, hvad der forventes af dem.

Dobeltkaskettens dilemma
Men også han fremhæver faldgruberne ved politikernes dobbeltrolle som myndighed, forbruger og bestyrelsesmedlem.

- Dobbeltrollen er en svaghed. Det er helt ødelæggende for et selskab, hvis man har nogle bestyrelsesmedlemmer, som har andre dagsordener end dem, der direkte er i selskabets interesse, siger han.

Jørgen Ulrik Jensen spår, at vandselskaberne i stigende grad vil hive flere ikke-politikere ind i bestyrelsesarbejdet.

- Folk udefra kan være med til at løfte flaget, hver gang der opstår et dilemma og på den måde være med til at sikre, at man hele tiden har fokus på selskabet, når man sidder i selskabets bestyrelse, siger Jørgen Ulrik Jensen.

Udviklingen vil komme helt naturligt som resultat af, at flere og flere vil opleve interessekonflikter og dilemmaer med dobbeltkasketterne, mener Jørgen Ulrik Jensen, som peger på, at et stigende antal kommuner nu er ved at formulere forskellige ejerstrategier. Nogle af de strategier indeholder netop principper om, at politikerne skal holdes ude af de bestyrelser, som kommunen selv har en interesse i.    

I næste nyhedsbrev kan du læse dk-tekniks interview med administrerende direktør i Aarhus Vand, Lars Schrøder, og hans erfaringer med at arbejde for en bestyrelse som både består af kommunalpolitikere, fageksperter og medarbejderrepræsentanter.

Energi & forsyning

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet