Borgmestre tjener millioner på hemmelige honorarer

Borgmestre supplerer lønnen med lukrativt bestyrelsesarbejde, som borgerne ikke kender til. Regler om offentliggørelse splitter regeringen.

Fryns

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Flere af landets borgmestre tjener flere hundredtusinder mere, end kommunernes hjemmesider oplyser om. Eksempelvis får borgmester i Stevns, Poul Arne Nielsen (V) knap en halv million kroner for to bestyrelsesposter i Dong Energy og Dansk Energi – foruden et ukendt beløb for to formandsposter i SEAS NVE og Sjællandske Medier - uden at det fremgår af kommunens opgørelser over byrådspolitikernes hverv og vederlag.

Heller ikke Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm (S) gør opmærksom på, at han er formand i forsyningsselskabet Tre-For, som hvert år giver 185.000 ekstra i lønningsposen. Og mens overborgmester i København, Frank Jensen (S) i kommunens opgørelser står til at få nul kroner i vederlag, tjener han henholdsvis 185.000 og 214.000 kroner for sine bestyrelsesposter i Team Danmark og Rockwool Fonden. 

Kunstig sondring

Årsagen til de store skjulte indtægter er, at byrådspolitikere ikke er forpligtet til at oplyse om bestyrelsesarbejde og honorarer, som de ikke er indstillet til af kommunalbestyrelsen. En detalje i lovgivningen, som professor med speciale i demokrati og valg ved Aarhus Universitet Jørgen Elklit ikke mener tjener offentlighedens interesse.

”Denne sondring mellem to måder at se personen og udvælgelsen på er kunstig og urimelig. Borgmesteren er jo ikke bare en privatmand. Når han kommer til møde i den bestyrelse, hvor han er udpeget privat, så er han stadig borgmester,” siger han. 

Den holdning deler flere andre eksperter, som Kommunen har talt med. Borgmestrene kan dog ikke se noget problem i, at deres private bestyrelsesarbejde adskilles fra det kommunale.

”Jeg synes sådan set, at reglerne er fine. Så kan man selv, som jeg gør, lægge mere til og lægge det frem på sin egen hjemmeside. Der er en oversigt over, hvilke poster jeg har. Der står ikke, hvad jeg får i honorar, men jeg har ikke noget problem med at fortælle det, fordi det er offentligt tilgængelige oplysninger under alle omstændigheder,” siger Frank Jensen.

Samme melding lyder fra Steen Dahlstrøm. Poul Arne Nielsen har derimod ikke ønsket at oplyse sine bestyrelsesindtægter.

”Det har intet med kommunen at gøre,” siger han.

S-SF vil se på regler

I regeringen er tilliden til de eksisterende regler knap så fasttømret. Socialdemokraternes kommunalordfører Simon Kollerup vil diskutere reglerne, når byrådspolitikernes vederlag i efteråret vil blive set efter i sømmene.

”Det er en gråzone, når man er personligt udpeget, fordi man sidder i en bestemt rolle i kommunalpolitik. Vi vil gerne se på, om det skal gøres på en anden måde,” siger Simon Kollerup. Han bliver bakket op af SF’s kommunalordfører Lisbeth Bech Poulsen. 

“Jeg vil stærkt opfordre kommunerne til at lægge alt frem. Hvis de ikke gør det, må vi se på, om reglerne skal ændres,” siger hun. 

Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) afviser dog at ændre på lovgivningen. 

”Reglerne blev indført af et enigt Folketing på baggrund af et udvalgsarbejde. Det var udvalgets opfattelse, at offentliggørelsespligten i tilstrækkeligt omfang imødekom ønsket om kontrol med borgmestres og andre kommunalpolitikeres vederlag. Jeg har ikke planer om at ændre reglerne.”

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet