Billede

Borgmester: Formandsposter til nyvalgte holder folkestyret levende

I Furesø Kommune kan man godt blive udvalgsformand, selvom man er nyvalgt og uerfaren. Det sender et godt signal, mener borgmesteren, der bevidst har givet ansvarsposter til de nyvalgte.

nyvalgt

Af Astrid Skov Andersen | [email protected]

Efter kommunalvalget i 2017 var der ti nye ansigter i byrådet i Furesø. Men i stedet for at blive henvist til bagerste række for at lytte og lære har fire af dem fået en formandspost i et stående udvalg. Et bevidst træk, der ifølge borgmesteren sender et klart signal til alle, der kunne finde på at stille op.

- Hvis man vil holde folkestyret levende, og hvis man fortsat vil kunne rekruttere mennesker, der brænder for noget, skal man være opmærksom på at give folk et ansvar - også nyvalgte. Ellers tror jeg, at nogle vil sige: Ej, jeg orker ikke at sidde fire eller otte år, før jeg får meget indflydelse, siger Ole Bondo Christensen, der er socialdemokratisk borgmester i Furesø Kommune.

- Man risikerer, at man mister muligheden for at rekruttere nye, men også at de nye, som er kommet ind, vælger at takke af efter én periode. Så det er et supergodt signal, siger Furesø-borgmesteren.

- Vi skulle gerne holde de nyvalgte interesserede og engagerede, så de synes, at det er smaddersjovt at bedrive byrådsarbejde. Derfor har vi gjort det, og vi har i øvrigt også givet en række næstformandsposter til de nyvalgte, så alle kommer ind der, hvor man kan være med til at præge tingene. Jeg kan mærke, at folk vokser med opgaven, og jeg er positivt overrasket over engagementet og den kvalitet og nytænkning, der kommer ud af det, siger Ole Bondo Christensen.

Nyvalgte på udvalgsformandsposter

Kommunen.dk har undersøgt udvalgsformandsposterne i 89 kommuner.

  • I 39 kommuner er ingen udvalgsformandsposter besat af en nyvalgt
  • I 32 kommuner er 1 udvalgsformandspost besat af en nyvalgt
  • I 11 kommuner er 2 udvalgsformandsposter besat af en nyvalgt
  • I fire kommuner er tre udvalgsformandsposter besat af en nyvalgt
  • I tre kommuner er fire udvalgsformandsposter besat af en nyvalgt

Ud af 710 nyvalgte er 77 blevet udvalgsformand. Det svarer til 11 procent.

Erfaring er vigtigt

Det er ikke alle kommuner, der har samme tilgang. En optælling, som kommunen.dk har foretaget, viser, at der i mindst 39 kommuner kun sidder erfarne politikere på udvalgsformandsposterne. I Svendborg Kommune var 11 ud af 29 byrådsmedlemmer efter valget i 2017 nye og uden erfaring fra byrådsarbejde. Men ingen af dem kan kalde sig udvalgsformand. I den socialdemokratiske gruppe var fem ud ti nyvalgte, og Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) lagde især vægt på erfaring, da der skulle sættes navn på partiets tre udvalgsformandsposter.

- Det handler dybest set om, at erfaringen er enormt vigtig for nogle opgaver. På eksempelvis beskæftigelsesområdet bliver man fagligt politisk leder for alt, hvad der har med førtidspension og kontanthjælp at gøre, og det er ikke bare noget, man sætter sig ned og forstår. Det er dybt kompliceret lovgivning, vi har med at gøre. Derfor er erfaring noget værd, siger Bo Hansen.

For Svendborgs borgmester handler det også om, at han ofte kun har mødt en ny kandidat få gange og ikke kender personen godt nok til at vurdere, om vedkommende kan løfte opgaven.

- Du skal jo også sørge for, at det menneske, du sætter til en opgave, faktisk kan løse det, der ligger i det. Det er ikke på vegne af mig, det er på vegne af borgerne, der har stemt, siger Bo Hansen.

Poster udløser ikke engagement

Argumentet om, at udvalgsformandsposter skulle virke motiverende for, at nyvalgte fortsætter i kommunalpolitik længere end én periode, giver Bo Hansen ikke meget for.

- Der skal ikke et formandskab til at engagere mennesker i et byråd. Det argument køber jeg simpelthen ikke. Hvis ikke bakterien går i blodet på dig, når du kommer ind i politik alene ved at være en del af kommunalbestyrelsen, så kommer det heller ikke til at ske, hvis du er formand, siger han.

For Bo Hansen handler det også om ikke at fylde for meget på de nyvalgtes tallerken.

- Jeg har også set eksempler på nogle, der blev formand i første periode, hvor de absolut ikke syntes, at det var sjovt. Det er en individuel vurdering, men udefra betragtede jeg det pres, de kom til at stå i. Det kan man umuligt vide, når man lige stiger på toget, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, at man skal give mennesker nogle chancer, men man skal også være klar over, hvad det er for en udfordring, man giver. Det er også en del af forpligtelsen, når man er politisk leder. Som ny skal man passe på, hvad man ønsker sig. Man skal kunne løse det og magte det og følge med, siger han.

Så når ingen af de nyvalgte i den socialdemokratiske gruppe er blevet formand for et udvalg, er det også et hensyn til den nyvalgte.

- Arbejdsmængden er enorm i forvejen, hvis man bare skal passe et fuldtidsjob, og hvis man får et formandskab oveni, skal man næsten kunne mestre to fuldtidsjobs, og det synes også er en stor udfordring at give et menneske, der er nyvalgt, siger borgmesteren, der heller ikke har oplevet, at de nyvalgte i hans gruppe har efterspurgt formandskaber.

Måtte kæmpe for posten
Bettina Ugelvig Møller (S) er én af de nyvalgte byrådsmedlemmer, der har sat sig direkte i en formandsstol. Hun er formand for udvalg for dagtilbud og familier samt næstformand for udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i Furesø. Men det var ikke en bevidst strategi fra starten, at hun ville være udvalgsformand.

Bettina Ugelvig Møller (S) er glad for sin udvalgspost. 
Foto: Ebbe Forup

- Jeg tænkte, at jeg ville ind og lære en masse, og så kunne jeg altid se, om jeg havde ambitioner om mere. Men det gik også ret hurtigt op for mig, at hvis jeg engagerer mig i noget, så bruger jeg meget energi på det, og så kunne jeg lige så godt give den fuld gas og gå efter at stå i spidsen for et udvalg, siger Bettina Ugelvig Møller, der er valgt ind for Socialdemokratiet.

- Jeg måtte kæmpe lidt for formandsposten, fordi der også var en anden mere erfaren socialdemokrat, der ville have været oplagt til den. Jeg har bare været en brik, der er blevet flyttet rundt på, for at det hele gik op i sidste ende. Men jeg har ikke lagt skjul på, at jeg gerne ville noget mere, og at det gerne måtte være på de områder, hvor jeg har erfaring og viden, siger Bettina Ugelvig Møller, der er tidligere skolebestyrelsesformand og derfor har særlig interesse for børne- og skoleområdet.

Hun er glad for, at hendes borgmester har været “modig nok til at give formandsposter til nyvalgte”.

- Jeg tror, at det er en del af det politiske miljø, at der er lidt hierarki, hvor det er forventeligt, at når man kommer ind som ny, skal man lige tage den med ro og sætte sig på bagerste række og lære, før man træder i karakter, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, at det er rigtigt fint, at Ole (Bondo Christensen red.) har en anden tilgang til det og ikke har det hierarkiske syn på, hvordan man bevæger sig opad i det politiske system. Jeg tror ikke på, at alting har med politisk erfaring at gøre, siger hun.

Bettina Ugelvig Møller er gået på deltid på sit arbejde for at få det politiske liv til at hænge sammen med familielivet.

- Jeg er topmotiveret for at lære alt om det politiske arbejde. Man har et større ansvar som formand, så derfor har det helt klart styrket min motivation. Jeg har stadig kæmpe behov for at lære. I starten har jeg haft meget fokus på strukturer og at fange sagsfremstillingen og finde min egen rolle som formand. Nu er jeg ved at have styr på det, så jeg kan dykke mere ned i det faglige, der ligger i udvalget, siger Bettina Ugelvig Møller.

Stærk borgmester
Ifølge Flemming Juul Christiansen, der er lektor ved Roskilde Universitet, er det et tegn på, at man er en stærk borgmester eller partileder, hvis man kan prioritere at give formandsposter til nyvalgte. 

 - Især stærke borgmestre må forventes at være i stand til at sætte nye partifæller ind som udvalgsformænd. For ellers vil der være mere erfarne medlemmer af byrådsgruppen, han eller hun må tage hensyn til, siger Flemming Juul Christiansen.

 - Baseret på teori forventer jeg, at i de kommuner, hvor en borgmester har absolut flertal, vil der være større sandsynlighed for nyvalgte udvalgsformænd, for dér er borgmesteren stærk nok til at sætte sit hold selv, siger Flemming Juul Christiansen.

I foråret 2017 gennemførte kommunen.dk en rundspørge blandt de byrådsmedlemmer, der var nyvalgte efter valget i 2013. Her svarede 32 procent, at de “opnår mindre indflydelse som kommunalpolitiker, end de havde forventet.” For 4,4 procent havde den manglende indflydelse endda ført til overvejelser om at stoppe i kommunalpolitik.

---
Rettelse: I første udgave af artiklen optrådte Vallensbæk med 0 nyvalgte udvalgsformænd. Det rigtige tal er 1, hvilket nu er rettet. Vi beklager fejlen.

Organisation & ledelse

Politikerliv

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet