Billund laver 360 graders eftersyn med DIL

Pengekassen er slunken i Billund ligesom i hovedparten af landets øvrige kommuner. HR-konsulent Elsebeth Bloch lægger da heller ikke skjul på, at prisen derfor var et vigtigt argument for at vælge diplomuddannelse i ledelse, DIL.

Tema: uddannelse

Af Sine Riis Lund | [email protected]

”Vi har også overvejet DOL’en, fordi den er målrettet de offentlige ledere, men der spillede økonomien simpelthen ind,” forklarer Elsebeth Bloch.

Billund satte de første hold i gang i efteråret 2009, og erfaringerne er foreløbigt meget positive. 

Elsebeth Bloch fortæller, at kommunen har fået et uddannelsesforløb, som er tilpasset ledernes virkelighed og referenceramme.

Nærværende værdier

En væsentlig årsag hertil er dog også, at Billund har målrettet DIL’en og integreret den i kommunens eget arbejde med lederuddannelse, ligesom flere kommuner gør med DOL’en.

”Vi har bedt vores udbyder om at tage udgangspunkt i vores værdisæt, politikker og kodeks for god ledelse, og det har de været lydhøre overfor, så det bliver nærværende i forhold til de ledere, som vi har,” siger Elsebeth Bloch.

Og ledelse bliver prioriteret højt i Billund. Institutions- og afdelingsledere fik som led i trepartsforhandlingerne ret til en uddannelse på diplomniveau, men i Billund gør man det ikke til et valg, men en pligt.

”I dag er ledelse alfa og omega i en institution. Det er ikke, om du er dygtig til et eller andet fagligt, men om du kan lede,” siger Elsebeth Bloch.

I sin udvikling af lederne tager Billund udgangspunkt i et kodeks for god ledelse med otte specifikke personlige egenskaber.

”Vi måler vores ledere med en 360 graders-evaluering. Vi måler dem på en række forskellige adfærdspunkter. Det kan være noget med, om lederen fremmer forandring, og for eksempel skaber begejstring blandt medarbejderne,” fortæller Elisabeth Bloch.

 

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet