Billigere bogføring med større enheder

Kommunerne kan samlet spare over 600 millioner kroner på at betale regninger og lave løn. De skal blot organisere sig bedre. For eksempel ved at oprette administrative servicecentre, opfordrer finansministeren.

Ledelse & økonomi

Af Redaktionen | [email protected]

Potentialet for effektiviseringer i administrationen er langtfra indfriet. Men der er penge at hente, hvis kommunerne samler deres administrative medarbejdere i færre enheder. Det fastslår en ny analyse, som  Deloitte har lavet for KL og Finansministeriet.

Omkring 600 millioner kroner er potentialet for mere effektiv kommunal administration på områderne bogføring, regnskab og løn.

Deloitte har sammenlignet 14 kommuner og prøvet at identificere nogle af de faktorer, der gør en forskel for, om kommunen har en dyr eller effektiv administration. Og forskellene er store. Analysen peger på, at i de bedste kommuner kan én administrativ medarbejder servicere over 120 medarbejdere, mens tallet i de mindst effektive kommuner er under det halve.

Ingen generel formel

Finansministeren opfordrer nu kommunerne til at organisere sig bedre.

”I staten har vi gode erfaringer, som kommunerne kan finde inspiration i. Der er ingen undskyldning for ikke at løse opgaverne smartere og klogere. Større administrative servicecentre giver både effektiviseringer og lettelser i arbejdet,” siger Claus Hjort Frederiksen (V).

I KL mener man ikke, at det er helt så simpelt. Analysen kan bruges som et inspirationskatalog, men vicekontorchef i Økonomisk Sekretariat Ole Cordsen understreger, at kommunerne ikke kan bruge det som en generel formel. 

”Der kan være forhold, der trækker i den anden retning. Det kan for eksempel være, at man decentralt har brug for at holde mere snor i den administrative opgave for at få en helhedsløsning i sin opgave,” siger han.

Ole Cordsen nævner som eksempel kommunen, der har en meget stor personaleudskiftning inden for hjemmehjælpen. Her kan det være en styrke at have en decentral lønadministration for at håndtere personalerotationen.

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet