Af Carl Andersen
 | Landsformand, Liberal Alliances Ungdom
Billede

Udliciteríng er vejen til vækst

Kommuner bør inspirere hinanden til at reformere sig selv, mener formanden for Liberal Alliances Ungdom.

synspunkt

   Holstebro Kommune har så godt som nedlagt deres kommunale teknik- og miljøafdeling og køber i stedet ydelserne af private leverandører med stor succes. Lær af dem.

Danmark er et dejligt land fyldt med muligheder. Dette, vil nogle påstå, skyldes den store velfærdsstat. Men jeg vil påstå, at det er på trods af netop denne velfærdsstat.

De seneste år er Danmark sakket bagud når det kommer til verdens samlede velstandsudvikling. Vi bliver simpelthen fattigere i forhold til andre nationer.

Ifølge Human Freedom Index som måler, hvor frie og velstående verdens nationer er, er det især to parametre, som tynger Danmark ned: En alt for stor offentlig sektor og et alt for højt skattetryk.

Jeg så gerne, at man helt grundlæggende reformerer den måde, hvorpå man driver den offentlige sektor. Den skal blande sig langt mindre, producere langt færre ting og finansiere markant mindre. Et opgør med tanken om den universelle velfærdsstat, der, for at citere Alexis de Tocquevilles, ”sørger for sikkerhed, forudser og varetager borgernes behov, fremmer deres nydelser, tager sig af deres vigtigste anliggender, styrer deres foretagsomhed, ordner deres arvesager og deler deres arv. Kan den ikke ganske fratage dem bekymringerne ved at tænke selv og besværet med at leve?”

Private kan mere

Jeg anerkender, at I ikke ude i kommuner og regioner kan foretage sådanne omvæltninger. Men I kan trække i den rigtige retning, og bruge hinanden som forbilleder.

Først skal man nå til den erkendelse, at det offentlige ikke behøver drive og levere så mange ydelser. Hvorfor skal det være en kommunalt ansat som slår græsset i vejkanten, passer de ældre eller underviser de unge? Det er ikke en selvfølge. For mig er det vigtigste, at der er valgfrihed hos borgerne, at servicen er i orden og prisen lav, så vi beskatter mindst muligt.

Derfor skal vi tage fat i private udbydere. Der er enorm forskel på, hvor gode de danske kommuner er til at benytte sig af private leverandører og private alternativer til den offentlige kassetænkning.

I gennemsnit sættes 26,5 procent af kommunernes arbejde i udbud. Tårnby ligger i den lave ende med 18,7 procent, mens Gribskov sætter rekord med 45,6procent. Holstebro Kommune har så godt som nedlagt deres kommunale teknik- og miljøafdeling og køber i stedet ydelserne af private leverandører med stor succes. Lær af dem.


Giv borgerne mere frihed

Frie valg er afgørende for borgernes muligheder for at leve det liv som de selv vil. Derfor bør man i flere kommuner tage ved lære af de gode eksempler med eksempelvis friplejehjem. Plejehjem som er bygget og drevet af private, og delvist finansieret af et kommunalt tilskud, der følger den ældre. Sygefraværet hos private hjemmehjælpere er lavere end hos de offentlige, ligesom mulighederne for tilkøb af ydelser er markant bedre i privat regi. Det giver muligheder og frihed til den enkelte.

Det samme gør sig gældende i folkeskolen. Det frie skolevalg er under pres fra kollektivistiske kræfter som ønsker ensretning og påstår, at det frie skolevalg primært er til gavn for en lille gruppe velstillede elever. Intet kunne være mere forkert. Børn er forskellige, og det skal skolerne også være. Flere steder ser man øget tilslutning til fri- og privatskolerne som igen og igen har leveret over evne når det kommer til at løfte eleverne fagligt og sikre trivsel hos lærere og elever.

Økonomisk frihed er altafgørende i et frit samfund. Jeg er af den grundlæggende overbevisning at pengene har det bedst hos dem. som har tjent dem. Ifølge flere analyser er potentialet ved udlicitering og konkurrenceudsættelse i danske kommuner 20 milliarder kroner.  Det kan hurtigt blive til tusindvis af kroner pr. borger årligt.

Arbejdsmarked

Indkøb

Organisation & ledelse

Synspunkt

Økonomi

Tema: Morgendagens meningsdannere

Tilmeld dig nyhedsbrevet