Billede
Henning Bagger / Ritzau Scanpix.

Bent Hansen: Vi gider ikke slås om cigarkasser

Kommuner og regioner er klar til mere samarbejde om sundhed, men der er sten i skoen, sagde den afgående formand på regionernes generalforsamling.

regioner

Af Anni Kristensen | [email protected]

Kvaliteten og produktiviteten i sundhedsvæsnet er steget og steget i årevis. Nu er der brug for et skifte i sundhedspolitikken. 

Det sagde Danske Regioners afgående formand, Bent Hansen (S), på regionernes generalforsamling torsdag.

For mens levealderen vokser, behandlingsmulighederne bliver bedre, og flere lever med kroniske sygdomme, er det ikke nok at have højt specialiserede sygehuse. Der skal fokus på løsninger, der giver mest værdi for borgeren og folkesundheden og i sidste ende for samfundsøkonomien. Derfor skal der tænkes på tværs af de forskellige aktører på området.

- Derfor byder vi også regeringens sammenhængsreform velkommen. Regioner og kommuner har kridtet skoene og er klar til mere samarbejde til gavn for patienten. Men desværre er der sten i skoen: Regler, der i dag regulerer samarbejdet mellem kommuner og regioner helt ned på det niveau, der handler om, hvem der har vendt dynen på patienten eller brygget kaffen, sagde Bent Hansen.

Regionerne vil nemlig gerne lave flere fælles sundhedsløsninger med kommunerne, forsikrede han.

- Men det kræver en model, hvor regioner og kommuner ikke skal bruge tid på at kortlægge, hvilken cigarkasse vi skal tilskrive udgiften. Det gælder selvfølgelig også på datasiden: Der er ærligt talt meget få borgere, der forstår logikken i, at deres hjemmesygeplejerske skal være ansat i både region og kommune - og i praksis slæbe to bærbare computere med ud til borgerne - for at tilgå henholdsvis det kommunale og det regionale journalsystem.

Ifølge Bent Hansen sker meget af samarbejdet i dag på trods af lovgivning, der modarbejder sammenhæng for borgerne.

  Mens centraladministrationen gransker resten af den offentlige sektor for ”splinter” i samarbejdet, så ser man ikke bjælken i sit eget øje.

- Derfor undrer det mig også såre, at mens centraladministrationen gransker resten af den offentlige sektor for ”splinter” i samarbejdet, så ser man ikke bjælken i sit eget øje: Nemlig, at den silotænkning, der præger ministerierne, står i vejen for en sammenhængende indsats for patienterne, sagde han og blev mødt med bifald fra salen.

Han nævnte som eksempel, at psykisk syge med et stofmisbrug behandles ifølge serviceloven, mens syge med et alkoholmisbrug behandles ifølge sundhedsloven, som stiller højere krav til kvaliteten. Men mange har et blandingsmisbrug, og det er ifølge den afgående formand umuligt at rykke en millimeter på, hvad der hører under henholdsvis Sundhedsministeriet og Socialministeriet.

- Kom nu ind i kampen, venner! Skal ressortkampe virkelig bestemme virkeligheden for de mindst 26.000 psykiatriske patienter, der også har en misbrugsrelateret diagnose? Kan man forestille sig en sammenhængsreform, der ikke adresserer den udfordring? Jeg håber det ikke, sagde Bent Hansen.

Nyt tilbud til sårbare børn
Formanden lagde op til et tættere samarbejde med kommunerne om det stigende antal psykisk sårbare børn og unge. Antallet, som bliver henvist til psykiatrien, er steget med næsten 63 procent på syv år, konstaterede han.

Det er børn, der ikke har det godt. Men ofte børn, som ikke skal behandles i hospitalspsykiatrien. De er ikke ”syge nok” til behandlingspsykiatrien, men der er heller ingen hjælp at hente i kommunerne, sagde han.

Derfor mener han, det er en forkert parameter for succes, når KL taler om at få ”en fod indenfor” i behandlingspsykiatrien, for det, børnene har brug for, er en tidligere og individuelt målrettet løsning.

  Det er altså nu, det gælder for en hel generation af børn og unge.

Derfor foreslår regionerne sammen med Dansk Psykologforening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri et nyt støtte- og behandlingstilbud til psykisk sårbare børn og unge, der skal oprettes i alle kommuner og med adgang til rådgivning fra den regionale børne- og ungdomspsykiatri.

- Et tilbud, der skal tage sig af de børn og unge, der i dag falder mellem to stole. Og det er altså nu, det gælder for en hel generation af børn og unge – så lad os komme i gang, lød hans opfordring.

Send flere penge

Bent Hansen sendte en stor tak til regionernes mange medarbejdere.

- Tak for jeres store indsats! Selvom der i øjeblikket bliver lagt arm, så er vores tillid til jer uformindsket. Et sundhedsvæsen i verdensklasse starter og slutter med jer, sagde han og blev mødt med klapsalver fra salen - også til hans tilføjelse om, at han håber på en overenskomstløsning ved forhandlingsbordet langt fra barrikaderne.

Som ventet kom formanden også med den klassiske opfordring til regeringen om at tilføre flere midler til sundhedssektoren. Selv om produktivitetskravet er suspenderet, får sundhedsvæsnet ikke mindre travlt, forudså han.

- Vi er stålsatte på at levere mere sundhed for hver en krone, der investeres i det regionale sundhedsvæsen. Men der er ganske enkelt brug for flere kroner, sagde han med henvisning til hensyn til både medarbejdere og patienter.

- Regeringen må til lommerne – ikke i Finansloven, men i økonomiaftalen, så regionerne kan planlægge fornuftigt og få mest sundhed for pengene, sagde han.

Hvis I vil overleve, så...
Den opfordring mødte dog ikke den store opbakning fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), som leverede regeringens hilsen til regionerne.

- I har overlevet et hajfyldt farvand på Christiansborg, hvor det jævnligt overvejes, om regionerne skal nedlægges. Herfra er kravet fortsat, at I kan levere mere sundhed for pengene. En forudsætning for jeres fremtidige virke er, at I leverer effektiviseringer og moderniseringer, lød den slet skjulte trussel fra ministeren.

Organisation & ledelse

Social & sundhed

Økonomi

Tilmeld dig nyhedsbrevet