Amatører sidder på toppen af kommunerne

Rollen som lokalpolitiker flytter sig i stigende grad væk fra prioriteringsopgaver mod øget fokus på drift og koncernledelse. Det kalder på en ændring i topledelsen, mener Henrik Christoffersen, CEPOS. 

Management

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

De arbejdsopgaver, der møder politikere i landets kommunalbestyrelser, har ændret karakter. Tidligere handlede politikernes primære arbejdsopgaver om de politiske visioner og mere decentrale prioriteringer, mens det nu i stigende grad er driften og ledelsen af kommunerne som store koncerner, der har fokus. 

”De folkevalgte lægfolk er geniale til at løse prioriteringsopgaven. Men når vi snakker om produktivitetsopgaven, så snakker vi om tilrettelæggelse af produktion af service, så snakker vi om ledelse, om management,” siger Henrik Christoffersen, forskningschef i CEPOS og ekstern lektor på Københavns Universitet.  

Og politikerne kan have svært ved at udfylde de ledelsesmæssige sko. 

”Som managere, som ledere, der er folkevalgte lægfolk jo amatører, når vi snakker om noget som kræver ledelseskompetencer. Og det udfordrer kommunestyret som ide. Det udfordrer selve ideen om folkevalgte lægfolk som topledere,” siger Henrik Christoffersen. 

Han peger på, at der på, at der samtidig er ved at ske et skifte, hvor det politiske ledelsesniveau går i retning af mere professionalisering.

”Og det er et skifte, som kalder på at også den overordnede ledelsesrolle bliver en anden. Udviklingen går helt klart mod færre, men bedre påklædte politikere,” siger Henrik Christoffersen. 

Servicegiganterne

Han peger på, at den udvikling har gjort, at kommunerne over flere årtier har ledt efter en ny arbejdsdeling mellem politikere og de professionelle ledere. 

”Noget afgørende i den proces har været, at man internt i kommunerne har arbejdet med organisationsudvikling, hvor man lægger kompetencer og frihedsrum ud til de enkelte udførende enheder,” siger Henrik Christoffersen og peger på, at de kommuner, som er gået længst med at udvikle nye organisationsformer og virksomhedsmodeller, er gået så langt, at de har søgt og fået dispensation fra de almindelige styrelseslovsbestemmelser om, at politikerne i de stående udvalg skal holde det direkte driftsansvar. 

Henrik Christoffersen mener ikke, at man har fundet en tilfredsstillende løsning på udfordringerne endnu.

”Kommunerne er blevet til meget store servicegiganter. Og så ligger det i tidens økonomiske situation, at vi har stort behov for at få en højere grad af produktionsmæssig effektivitet i vores produktion af velfærdsservice.”

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet