3F: Nedværdigelse af medlemmernes arbejde

Fagforeningerne følger udviklingen med frivillige i kommunerne tæt og med stor skepsis. 3F frygter, at prisen for frivillighed er deres medlemmers job.

Netværk

Af Astrid Skov Andersen | [email protected]

Frivillige tømmer skraldespande, er besøgsvenner for ældre, vedligeholder grønne områder og laver undervisning og aktiviteter sammen med kommuner. Samarbejde med frivillige er på mange kommuners dagsorden for tiden. På Bornholm er det vejkantsblomster og juleudsmykning, der klares af frivillige, og ifølge 3F kan det ikke undgå at stjæle job fra deres medlemmer, når frivillige får opgaverne.

- Det er en nedværdigelse af vores medlemmers arbejde, at man uden videre overlader arbejdet til frivillige, der ikke har forudsætningerne for og fagligheden til at udføre arbejdet, siger David Gibson, der er næstformand i Den Offentlige Gruppe i 3F.

”Det ville svare til at give en skalpel til en tilfældig frivillig og bede vedkommende om at udføre en lægelig operation.”

- Det er jo paradoksalt, at alt det arbejde, vores medlemmer udfører i kommunen, skal være veldokumenteret og kvalitetssikret, men lige på det her område er det pludselig fuldstændig ligegyldigt, om kvaliteten og arbejdsforholdene er i orden. Lidt fortegnet svarer det til at give en skalpel til en tilfældig frivillig og bede vedkommende om at udføre en lægelig operation, siger han.

3F ser det som en sparemetode for kommunerne at inddrage frivillige i kommunens arbejde.

- Vi er ikke blodigt imod frivilligt arbejde, men grænsen går ved, når det frivillige arbejde bliver systematiseret, så det reelt er en spareøvelse for kommunen og tager arbejde fra en gruppe medarbejdere, siger David Gibson.

Ifølge Bornholms Regionskommune har samarbejdet med borgerforeningerne hverken ført til besparelser eller opsagte kontrakter med kommunens Vej og Park, der tidligere stod for de opgaver, som nu løses af frivillige.

- Det var vi meget opmærksomme på, da vi lavede aftalen, og vi havde også fagforeningen inde over. Jeg synes, at det ser fornuftigt ud. Vi har fundet en gylden middelvej, lyder det fra Erik Lund Hansen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Bornholms Regionskommune.

Han mener ikke, at de frivillige stjæler nogens arbejde. Tværtimod.

- Det, at borgerforeningerne tager initiativer, kan være med til at skaffe arbejdspladser. Når der skal hænges juleudsmykning op, kan det give afkast til byens elektrikere. Jeg er overbevist om, at de frivilliges gode ideer kan skabe nye arbejdspladser, siger Erik Lund Hansen.

 

 

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet