14 tilsyn uden ’fangst’

Frederiksberg Kommune har ført usædvanligt hårdt tilsyn med institutionen Lindevangen gennem fire måneder på trods af positive tilbagemeldinger. Chikane, føler personalet. Pligt, mener forvaltningen.

Overvågning

Af Laura Fischer Larsen | [email protected]

Institutionen Lindevangen, som i oktober fik opsagt sin driftsaftale med Frederiksberg Kommune, har i fire måneder været underlagt skærpet tilsyn. Det har medført 14 tilsynsbesøg i institutionen fra september til nytår, men de problematiske fund er udeblevet. De kontinuerlige, hårde tilsyn vækker ophidselse hos institutionens paraplyorganisation, Frie Børnehaver og Fritidshjem:

- Når tilsynsrapporterne viser, at børnene har det godt, og at de daglige forhold er, som de skal være, så er det helt hen i vejret at fortsætte med så mange tilsynsbesøg. Det er utroligt hårdt for personalet at være under overvågning to gange om ugen – det nærmer sig chikane, siger landsformand Jens Terp.

Børne- og ungedirektør i Frederiksberg Kommune, Inger Andersen, mener dog, det høje antal tilsynsbesøg har været berettiget.

- Vi har været bekymrede for de ledelsesmæssige dispositioner, som institutionen har gjort, og hvordan de forhold kunne indvirke på institutionen, siger hun.

Mistillid til ledelsen

Frederiksberg Kommune modtog sidste år klager fra tidligere ansatte og forældre om ledelsessammensætningen i institutionen, hvor to søstre har været ansat som henholdsvis leder og souschef. Børne- og ungeforvaltningen indledte derfor i september et skærpet tilsyn, og ledelsesforholdene blev behandlet i børneudvalget henover efteråret. I oktober besluttede kommunalbestyrelsen at opsige driftsaftalen med Lindevangen på grund af manglende tillid til ledelsen med virkende kraft fra 1. august 2013.

Kort efter beslutningen om opsigelse øgede kommunen tilsynsbesøgene i institutionen. Af en intern mail i forvaltningen fra den 31. oktober, som Kommunen har fået indsigt i, fremgår det, at dagtilbudsafdelingen beslutter, at det er nødvendigt at intensivere tilsynsbesøgene og generelt indstille sig på et højt antal besøg. Hvorfor det er nødvendigt, forklares ikke. På det tidspunkt har kommunen været på seks positive tilsynsbesøg.

Ifølge Inger Andersen blev besøgskadencen øget til to besøg om ugen, fordi opsigelsen, der faldt den 22. oktober sidste år, kunne medføre uro i institutionen, som kommunen i forvejen oplevede, havde et højt konfliktniveau.

Fokus på børnene

Frie Børnehaver og Fritidshjem mener derimod, at de 14 tilsynsbesøg har været uberettigede. Jens Terp påpeger, at et pædagogisk tilsyn ikke skal bruges til at undersøge ledelsesforhold. Hvis kommunen har mistillid til ledelsen, beder man institutionsbestyrelsen om at udrede det. Det er ikke noget kommunen selv kan gøre ’ad bagvejen’ via deres tilsyn, forklarer han.

Men det er kommunens pligt at holde et vågent øje, mener Inger Andersen. Uenigheder i ledelsen og bestyrelsen kan risikere at smitte af på det pædagogiske arbejde.

- I forhold til om vi ikke skal komme og blande os i de ledelsesmæssige dispositioner, så er det meget muligt, at vi ikke skal det isoleret set. Men vi er altså aftalepart, og derfor har vi en interesse i, at institutionen fungerer godt, og hvis dele af den ikke gør det, så må vi sikre, at det ikke går ud over børnene, siger Inger Andersen. Hun mener, at forvaltningen har levet fuldt op til kommunens rettesnor for, at tilsyn skal have fokus på børnenes trivsel og den pædagogiske praksis.

Arbejdsmarked

Organisation & ledelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet