synspunkt
Af Jens Peter Hansen
 | Byrådsmedlem, Randers, Venstre
Moden til demokrati? Eller det modsatte? Jens Peter Hansen, venstremand i Randers byråd, causerer over djøffernes manglende tillid til- og respekt for politikeres og vælgeres dømmekraft.
Moden til demokrati? Eller det modsatte? Jens Peter Hansen, venstremand i Randers byråd, causerer over djøffernes manglende tillid til- og respekt for politikeres og vælgeres dømmekraft.
Foto: Casper Dalhoff, Jyllands-Posten, Ritzau Scanpix

Djøffernes 10 tricks til værn mod enfoldige politikere

Forvaltningerne er blevet dygtige til at beskytte borgerne imod de politikere, de selv har valgt, skriver byrådsmedlem fra Randers. Ironi kan forekomme.

synspunkt

Det er egentlig ikke særlig betryggende, at store offentlige organisationer som for eksempel Randers kommune med en omsætning på 7,6 milliarder kroner ledes af en bestyrelse, der er sammensat blandt andet ud fra, hvor vellidte de er, hvor de bor og evnen til at sige det, som mange gerne vil høre.

Sådan er det, og det er demokratiets vilkår. Heldigvis har vi masser af dygtige djøffere, der som ansvarsfulde embedsmænd sørger for at skærme borgerne mod enfoldige beslutninger fra politikere, som borgerne selv har valgt.

Selvfølgelig er det politikerne, der bestemmer og har ansvaret. Men det kan jo blive rigtig svært at drive og udvikle kommunen, såfremt politikerne ikke ledes på rette spor og skærmes mod konsekvenserne af deres egne følelsesmæssigt funderede beslutninger.

Beskyt politikerne imod sig selv

Disse 10 tricks – i uprioriteret orden – hjælper forvaltningen med at skærme borgerne mod enfoldige beslutninger fra politikere

1. Sæt sagen på et lukket punkt, så politikerne ikke udsættes for pres af borgere eller spørgsmål fra medier. Enhver djøffer ved jo, at ti højlydte borgere støttet af avisoverskrifter snildt kan trumfe forvaltningens rationelle argumenter i politikernes bevidsthed.
2. Lav kun en indstilling pr. sag. En oftest stensikker vej til sikring af, at politikerne træffer den rigtige beslutning.
3. Glem i første omgang en ubelejlig sag, som en politiker ønsker medtaget på dagsordenen. Når forglemmelsen opdages, sættes sagen på en særskilt tillægsdagsorden, som hverken borgere, medier eller de øvrige politikere får øje på.
4. Lav sagsfremstillinger, hvor tunge og gode argumenter bringes i spil, selv om disse ikke relaterer sig til den konkrete sag. Som regel noterer politikerne ikke en sådan manglende sammenhæng.
5. Forhold, der måske kan afspore enfoldige politikere fra den rette kurs, kan med fordel præsenteres mundtligt på udvalgsmødet, så politikerne ikke får tid til at sætte sig ind i forholdet.

  Heldigvis har vi masser af dygtige djøffere, der som ansvarsfulde embedsmænd sørger for at skærme borgerne mod enfoldige beslutninger fra politikere, som borgerne selv har valgt.

6. Ved præsentation af sager med offentlige høringer bør der alene vedlægges originale høringssvar, når disse formodes ikke at give anledning til overvejelser hos politikere. Ellers skal man blot præsentere høringssvar som et sammenskriv udarbejdet af forvaltningen.
7. Lad være med at belemre politikerne med besvarelse af spørgsmål fra andre myndigheder. Det kunne jo resultere i udmeldinger, der ikke flugter med forvaltningens planer og prioriteringer.
8. Skulle det ske, at politikerne træffer uhensigtsmæssige beslutninger, kan man vente med at implementere beslutningen, der måske ligefrem glemmes af politikerne. 
9. Glem at svare på spørgsmål fra politikerne. Mange gange er politikerens succeskriterie at kunne fortælle borgeren at ”jeg har stillet spørgsmålet”, og derfor lægger politikeren måske ikke mærke til, at der ikke blev leveret et svar.
10. Sørg for at servere godt med mad og drikke. Så bliver politikerne medgørlige.

Min oplevelse efter mange år i kommunalpolitik er, at forvaltningen er blevet rigtig dygtig til at bruge ovennævnte trick. Eller er det mon blot min erfaring, der gør, at jeg har øje for, hvordan forvaltningen samvittighedsfuld beskytter borgerne mod os politikere?

Ovenstående indlæg blev skrevet til Kronbladet - lokalt medlemsblad for Venstre i Randers. 

Demokrati

Kommunikation

Organisation & ledelse

Politikerliv

Synspunkt

Tema: Synspunkt

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet