1.100 færre ledige i december måned

De fleste kommuner - 52 - har bidraget til et samlet fald i ledighed. 37 andre bevarer status quo i statistikken, mens de sidste syv kommuner går den 'forkerte' vej.

Beskæftigelse

Af Knud Abildtrup | [email protected]

Bruttoledigheden faldt i december med 1.100 til 160.500. Det bør bemærkes, at den ­sæsonkorrigerede ledighed for de seneste måneder samtidig er blevet nedjusteret. Hermed ligger ledighedsprocenten for de seneste fire måneder på 6,1 procent af arbejds­styrken, oplyser Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de aktiverede, der er jobklare. Denne måneds samlede fald på 1.100 i bruttoledigheden dækker over, at nettoledigheden er faldet med 1.600, mens antallet af jobklare personer i aktivering er steget med 500.

Færre ledige mænd

Ledighedsfaldet fra november til december er udelukkende kommet mændene til gode, mens kvindernes ledighed har været uændret. Dette er en fortsættelse af udviklingen over det seneste år. Siden december 2010 er mændenes ledighed således faldet med 10.800, mens kvindernes ledighed i samme periode er steget med 6.000. 

Fra og med krisens start i anden halvdel af 2008 har mændenes ledighed ligget over kvindernes, men det ­seneste år har ledighedsprocenten for de to køn nærmet sig hinanden. I december var ledighedsprocenten for mænd 6,1 procent og for kvinder 6,0 procent.

Færre ledige under 50 år

I december faldt ledigheden for de 16-49-årige med 1.300, mens den steg med 100 for de 50-64-årige. De 25-29-årige har dog stadig klart den højeste andel ledige - hele 9,2 procent af arbejdsstyrken i ­denne aldersgruppe var ­ledige i december måned.

I december var ledigheden højest i København by og på Fyn. Begge steder lå ledig­heden på 7,6 procent af arbejdsstyrken. Ledigheden var fortsat lavest i Nordsjælland, nemlig 4,5 procent.

Når det gælder regionerne, er der fortsat højest ledighed i Nordjylland og Syddanmark - på 6,4 procent. I Hovedstaden er procenten på 6,3, hvorimod Sjælland er dalet fra 6,3 til 6,2 - og Midtjylland, hvor flest er i beskæftigelse, endnu mere - fra 5,5 til 5,4. 

I kommunerne er de største ledighedsdyk sket på Samsø, i Stevns og på Langeland, Fanø og Morsø. Et lille flertal af kommunerne - 52 i alt - ­bidrager til det samlede fald i ledighed - 37 bevarer status quo i statistikken, mens det i syv kommuner går den ’forkerte’ vej. Læsø, Fredericia og Kerteminde - med de mange Risø-fyringer - tæller alle 0,2 procent flere ledige.

Allerød har laveste ledighed på 3,0 procent, mens Ishøj har den højeste med 10,6. 

 

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet