Billede

Winni Grosbøll skal stå skoleret

Bornholm skal levere en redegørelse til Statsforvaltningen på grund af nedgravningen af et omfattende fibernet, der kan være i strid med elforsyningsloven og kommunalfuldmagten.

østkraft

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Bornholms Regionskommune har gennem sit ejerskab af elforsyningsvirksomheden Østkraft skabt en fibernet-infrastruktur, der fra 2012 til 2014 er vokset fra at omfatte knap 1.000 husstande til over 6.000 husstande. Det har fået Statsforvaltningen og Energitilsynet til at forlange en redegørelse fra kommunen. Den skal fremlægge dokumentation for, hvordan kommunalfuldmagten og elforsyningsloven hjemler så omfattende et fibernetkredsløb, der udlejes til en tredjepart, som er et kommercielt foretagende.

Flere eksperter vurderer overfor Kommunen, at regionskommunen har et alvorligt forklaringsproblem.

- Umiddelbart vil jeg ikke mene, at det er en kommunal opgave at lægge net ud på hele øen. Det kan være i strid med kommunalfuldmagten, siger Steen Rønsholdt, juraprofessor med speciale i offentlig regulering og administration ved Københavns Universitet.

Det springende punkt er, om Statsforvaltningen vurderer, at Østkrafts fibernet har et omfang, hvor der er tale om en generel udrulning af bredbånd. Et kommunalt el-selskab må kun nedgrave fibernet til udviklings- og forsøgsformål i begrænset omfang og desuden nedlægge fibernet, når man udskifter elkabler. Generelt skal nettet dog være til formål, som lige er indenfor Østkrafts hovedopgave, nemlig elforsyning. Eventuel overkapacitet kan udlejes.

- Hvis det skal være i overensstemmelse med kommunalfuldmagten, skal den slags projekter være en del af virksomhedens hovedfunktion, når man er et 100 procent kommunalt ejet selskab, siger Ellen Margrethe Basse, juraprofessor i miljø- og energiret ved Aarhus Universitet.

Kommunens bevisbyrde

Østkrafts fibernet udlejes til Bornholms Fibernet, som samarbejder med Syd Energi (SE) og Stofa.

Bent Ole Gram Mortensen, professor med speciale i elforsyningsret ved Syddansk Universitet, mener, at Østkraft skal kunne sandsynliggøre, at man ikke har opbygget en infrastruktur i ond tro:

- Enten skal der være tale om udnyttelse af overkapacitet eller elforsyningsformål. Man kan ikke i ly af elforsyningsloven opbygge et fibernetselskab.

Steen Rønsholdt mener, at bevisbyrden ligger hos kommunen og Østkraft:

- Det tyder på, at de er i gang med at lægge net ud til borgerne på Bornholm. De skal have en virkelig god forklaring. Der er en formodning hos myndighederne om, at det ikke er i orden. :

Energi & forsyning

It

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet