dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Visioner for det gode liv i byplanlægningen

Visioner for det gode liv i byplanlægningen

Byerne står som tydelige eksempler på, hvordan visionerne for det gode liv ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Drømmen om en bestemt tilværelse står mejslet ind i de boliger, vi vælger at købe, og i den måde, vi indretter vores liv og hverdag på. De forskellige perioders ideer, idealer og drømme stiller derfor også store krav til den kommunale planlægning. Her sammenfattet i ni initiativer i dansk byplanlægning efter 1945.
ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier