Virksomheder i rige kommuner aktiverer mindst

I Halsnæs og Ishøj har næsten hvert tredje arbejdssted ledige i aktivering, mens det i Hørsholm, Gentofte og Rudersdal kun er hver sjette. Nye tværgående arbejdsmarkedsråd skal ændre tendensen, mener Carsten Koch.

Lediggang

Af Morten Munkholm | [email protected]

Ligger din virksomhed i en kommune med lav ledighed, er der mindre chance for, at du tager ledige i aktivering.

Tallene for, hvor stor en andel af arbejdsstederne, der tager folk i aktivering, følger nemlig ofte ledighedsprocenten i de forskellige kommuner. Således er ni ud af de ti kommuner med lavest ledighed også blandt de 20 kommuner, hvor den mindste andel af virksomhederne aktiverer ledige, viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Årsagen er enkel, mener Carsten Koch, som for nylig offentliggjorde et større udredningsarbejde om beskæftigelsesindsatsen.

- Selvom man måske har mange virksomheder, er der jo ingen grund til at ulejlige dem, hvis man er udmærket i stand til at få aktiveret de ledige, man har i kommunen, siger han.

Krav til virksomheder

Men den tankegang bør ændres, mener han, for med Carsten Koch-udvalgets udspil til fremtidens beskæftigelsespolitik vil der blive mere brug for virksomhedsrettede løntilskud og aktivering.

- Derfor skal det være muligt for kommunerne syd for København at lægge pres på kommunerne nord for København for at stille løntilskudsjob og virksomhedspraktik til rådighed, siger Carsten Koch, der mener, at det vil kunne ske i de nye tværgående arbejdsmarkedsråd (TAR), hans udvalg har foreslået.

- Det skal være sådan, at man på tværs af hele arbejdskraftoplandet kan kræve af og henvende sig til virksomhederne for at få dem til at levere flere aktiveringsjob, forklarer han.

Halsnæs Kommune er en af de kommuner, der ligger højt på listen, når det handler om at få de lokale virksomheder til at tage ledige borgere i aktivering. Næsten hvert tredje arbejdssted i kommunen bruger aktivering. Og ifølge arbejdsmarkedschef Lisbeth Rindom vil mere rekruttering på tværs af kommunegrænserne blive mere og mere nødvendig.

- Det er ikke nogen dum idé at skabe nogle ander­ledes former for fora, hvor vi kan samarbejde på tværs af kommunerne. Det vil være godt, hvis arbejdsmarkedet på den måde kunne blive mindre kommunalt baseret, siger hun.

Få et overblik over, hvordan kommunerne bruger den virksomhedsrettede aktiveringsindsats her

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet