Vinder af app-fight tog livtag med 'dødens gab'

Efter 36 timers intens udviklingsarbejde blev spændingen udløst fredag eftermiddag, hvor vinderne af Aalborg App Camp 2012 blev fundet. Sejren gik til projektet 'Din pleje din tid'

KONKURRENCE

Af Redaktionen | [email protected]

Seks grupper på i alt 24 studerende kæmpede torsdag og fredag i sidste om at udvikle den bedste app til Aalborg Kommune. Konkurrencen var arrangeret i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, BrainsBusiness og KMD.

Efter 36 timers camp, hvor de studerende fik intensiv træning af den Kreativ Platform, samt oplæg og sparring fra medarbejdere fra initiativtagerne Aalborg kommune og KMD, kunne vinderen præsenteres.

Det blev konceptet 'Din pleje din tid', i kategorien Sundhed og Omsorg, der løb af med den endelige sejr.

 

- Det var rigtig sjovt og lærerigt at deltage på grund af hele den kreative idegenereringsproces, men også fordi jeg kom til at arbejde sammen med mange studerende fra andre studier, siger Tina Virenfeldt Kristensen fra vindergruppen.

 

Flere ældre - færre hænder
'Din Pleje – Din tid', retter sig mod hjemmeplejen og sigter på at løse den problemstilling – i kommunen kaldet dødens gab - at antallet af ældre vokser dramatisk over de kommende år, mens antallet af arbejdsduelige, herunder medarbejdere i hjemmeplejen, stagnerer.

Forslaget gik i korthed ud på, at kombinere muligheden for på den ene side selv at give de ældre mulighed for at vælge hvilke hjemmepleje ydelser man vil have fra dag til dag, med muligheden for, at involvere frivillige via netværk til at varetage nogen af de opgaver, der skal løses i hjemme.

 

Dommerpanelet begrundede sin afgørelse med, at ideen kan på flotteste vis opfyldte de opstillede vurderingskriterier, som var innovationskraft, realiserbarhed, relevans for kommunen, positiv indflydelse på den oplevede borgerservice og sammenbinding af systemer.

Især det, at forslaget adresserer fremtidens udfordringer med en løsning, der kan bruges og skabe værdi i dag på en måde, der samtidig giver borgerne mulighed for indflydelse på den service de modtager, vægtede tungt i dommernes vurdering.

 

De seks grupper havde valgt meget forskellige løsninger, der dækkede lige fra 'Effektiv genoptræningsindsats' til en app, der via et pointsystem, skal motivere de kommunale ansatte, til at tage trappen og spise sundt.

 

Apps er det nye sort

I Aalborg Kommune ser man apps som en vigtig ny kanal.

 

- Apps er det nye sort. Der kommer virkelig mange apps i fremtiden, som vil blive brugt til alt muligt, lige fra home care til forskellige dialogværktøjer. Det har været en stor fornøjelse at se de mange gode ideer denne konkurrence har kastet af sig. Jeg tror, Aalborg kommune kan lære rigtigt meget af det, siger Thomas Kastrup-Larsen, Rådmand Aalborg Kommune. Og uddyber om arrangementet;

 

Hos it-virksomheden KMD har man også stor tiltro til apps – og værdien af Aalborg App Camp 2012.

 

- Borgerne er i dag utrolig mobile, og det er helt centralt, at kommunerne følger med udviklingen og flytter sine services over på de nye platforme. Også for de kommunalt ansatte, kan der være fordele at hente, hvis arbejdet kan flyttes over på de mobile enheder, siger KMD direktør Bjarne Grøn.

 

Om Aalborg App Camp 2012

App Campen er et 36 timer langt kreativt udviklingsforløb, hvor 24 studerende fra Aalborg Universitet konkurrerer om at udvikle ”fremtidens mobile løsningskoncepter” til Aalborg Kommune.

 

Løsningskoncepterne skal tage udgangspunkt indenfor områderne læring, omsorg og sundhed. Et dommerpanel kårer vinderholdet, der præmieres med en iPhone 5 til hver. Målet med campen er at sammensætte en bred række af kompetencer og talenter, som sammen skaber en kreativ synergieffekt. Aalborg App Camp 201 arrangeres i et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, BrainsBusiness og KMD.Dommerpanelet

  • Thomas Kastrup-Larsen (S), Sundhedsrådmand, Aalborg Kommune – formand for panelet
  • Tina French Nielsen (V), Ældrerådmand, Aalborg Kommune
  • René Hansen, forsker og ph d stipendiat fra AAU
  • Bjarne Grøn, direktør i KMD
  • Dan Vibech Hauge, programchef for KMDs mobile løsninger

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet