Foto: Presse
Foto: Presse

”Vi tror simpelthen ikke på, at man kan lave det ordentligt på den tid”

Kombit sendte i december et nyt it-system til skoler og dagtilbud i udbud. Fire it-leverandører er gået videre til anden runde, men KMD har valgt ikke at gå videre med projektet. Vi har spurgt direktøren hvorfor.

KMD

Af Mathilde Friis-Andersen | [email protected]

I har valgt ikke at byde på Aula, det nye it-system til skoler og daginstitutioner, selvom I har stor erfaring med udvikling af it til netop skoleområdet. Hvorfor? 

Det er konstrueret som et big bang-projekt, hvor man sætter halvanden million brugere i drift på samme tid til skolestart, og der er ikke særlig god historik for at gøre det på den måde. Så vi tror, at det bliver vanskeligt at få det til at fungere i praksis. Derudover bliver det et projekt presset på tid, for der er ganske få måneder til at få alt det her op at stå, og det er jo 1.500 skoler, man skal have ‘på’ på samme tid. Vi tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. Så kan man vælge at byde alligevel og risikere at blive forsinket, men det er der bare så dårlig PR i. Og det har vi ikke lyst til.

”Det er jo et højprofileret projekt, så der skal ikke ret meget til, før man ender på forsiden.”

Så beslutningen skal ses i den kontekst, at I har mange sager med forsinkede projekter lige nu?

Nej, det er ikke derfor. Det er det ikke. Det var jo UVdata, der bød på opgaven med KMD som underleverandør, før KMD købte UVdata (i oktober 2016, red.). Det skal man lige huske. Det er UVdatas speciale at levere it-systemer til undervisningssektoren, og hele det her brugerportalsprojekt består jo af to projekter. Både en samarbejdsplatform - som er det Aula er - og så en læringsplatform. Og vi har de seneste par år rullet en læringsplatform ud til en række kommuner, så vi ved jo godt, hvad det her går ud på. Vi kender brugerne, og vi ved, hvad vi møder, og hvilken type undervisning der er behov for. Og vi tror simpelthen ikke på, at man kan lave det ordentligt på den tid, der er til det.

Så I har ikke turdet byde på projektet, fordi I frygter, at systemet bliver forsinket? 

Det er jo et højprofileret projekt, så der skal ikke ret meget til, før man ender på forsiden. Og derfor har vi vurderet, at det simpelthen er for vanskeligt på de vilkår, der er. Det er klart, at vi ikke har interesse i at stå som en dårlig leverandør, men det er ikke, fordi der er den palaver med KMD, at vi ikke har budt. Det er ikke det, der er essensen.

Hvilke vilkår er det, der gør projektet så vanskeligt? 

Dels er der den tekniske del, som er vanskelig, fordi systemet skal være færdigt lynhurtigt. Og så er projektet udbudt som et standardprojekt, hvilket betyder, at man i dag skal vide, hvad der teknisk er brug for om fem, seks, syv år - og det er altså svært.

Dels er der den forretningsmæssige del, hvor man jo skaber et meget, meget stort monopol, som kommer til at vare i måske ti år.

Stort set samtlige leverandører indenfor undervisningssektoren har jo sagt ‘lad nu være med at lave denne her løsning’ og i stedet opfordret Kombit til at skabe et sundt marked, så vi er bestemt ikke ene om at have det synspunkt, at det her er en farlig vej at gå. Vi har i hvert fald vurderet, at det er mest sandsynligt, at man kommer til at stå med en dårlig sag, og det vil vi helst ikke være en del af. Slet ikke på de vilkår.

Indkøb

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet