Vi kan tjene penge på at redde verden

Klimaudfordringerne skaber et forretningsområde, som kun kan vokse. Formanden for regeringens vækstteam peger på potentialer for vækst og øget beskæftigelse

KLIMA

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Verdens ressourcer er under stadigt stigende pres. På verdensplan vokser produktionen, og den globale kamp om retten til at bruge ressourcerne er i fuld gang. Derfor er der et stort potentiale for vækst og jobskabelsen inden for bæredygtige løsninger, der ikke tærer på den knappe ressourcebeholdning. 

I Grundfos er koncernchef Carsten Bjerg ikke i tvivl om, at det er klogt af Danmark at satse på at blive verdensmester i at levere grønne klimaløsninger. Som han plejer at sige i Grundfos-regi, så ’satser vi på at komme til at tjene penge på at redde verden’.

- Der kommer et kæmpestort, attraktivt marked i at løse de massive klimaudfordringer. Ved at blive dygtige til at levere løsninger kan vi både lave noget meningsfyldt for verden og samtidig placere os i et forretningsområde, som kun kan vokse, siger Carsten Bjerg.

Han har stået i spidsen for vækstteamet for vand, bio og miljøløsninger, som i november afleverede 12 anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark kan skabe bæredygtig vækst og grønne job.

For Carsten Bjerg er det vigtigt, at vækst og beskæftigelse tænkes ind i løsningen af de store globale udfordringer.

- Når vi tager skridt på de her områder, skal vi altid forsøge både at tænke over at gøre noget godt for miljøet, mens vi samtidig tænker i at indrette os sådan, at vi øger chancen for, at danske virksomheder kan leve af de løsninger, vi laver. Og det handler også om eksport af løsningerne, siger Carsten Bjerg.

Brænde skidtet af
Et af de tre områder, vækstteamet har haft fokus på, er vækst gennem øget genanvendelse.

- Der er jo ingen vej uden om, at verden bliver nødt til at blive enormt meget mere effektiv på sin ressourceudnyttelse. Og et af elementerne i at blive bedre på ressourceudnyttelse er at blive dygtigere til at genanvende ressourcer, siger Carsten Bjerg.

Manglen på ressourcer vil føre til, at der på et tidspunkt kommer et stort marked for genanvendelsesteknologi. Derfor er det en af vækstteamets anbefalinger, at Danmark sætter sig for at være forud for sin tid og begynder at arbejde med teknologier og løsninger inden for genanvendelse og ressourceudnyttelse.

- Men her bevæger vi os samtidig ind i den store og komplekse problemstilling, at det skal gøres attraktivt at genanvende materialer på et tidspunkt, hvor markedsmekanismerne faktisk ikke er tilstede endnu, siger Carsten Bjerg.
Det er derfor det manglende økonomiske incitament for ressourceudnyttelse som lige nu spænder ben for muligheden for at skabe vækst og beskæftigelse inden for området.

- Dybest set er den største barriere at for rigtig mange af de ressourcer, der er i vores affald, er den eneste fornuftige løsning her og nu, at brænde skidtet af. I hvert fald hvis man tænker med pengepungen. Og det er langt de fleste jo tvunget til, siger Carsten Bjerg.

- Men hvis vi finder nøglen til det, er jeg ikke i tvivl om, at så er jobbene der også.

Nirvana for ressourcer
En af vejene frem mod at skabe mere vækst og flere jobs inden for genanvendelsesområdet er ved at finde ressourcesammenhænge på tværs af industrier.

- Drømmen er at finde sammenhænge på tværs af de eksisterende industrier, så det, der er affald for den ene, kan blive en værdifuld ressource for den anden. Et nirvana, hvor vi løser hinandens problemer og skaber værdi ud af det, siger Carsten Bjerg.

I første omgang betyder det, at de sammenhænge, der allerede eksisterer, skal identificeres. Carsten Bjerg peger på klyngeinitiativet Cluster Biofuels Denmark i Kalundborg som eksempel på den type partnerskaber, der skal kortlægges over hele landet.

- Hvis man kan finde flere af den slags, kan det danne grobund for innovation, som vi også vil kunne sælge til andre dele af verden, siger Carsten Bjerg. 

En stor bid
På tværs af de tre indsatsområder mener Carsten Bjerg, at en af vejene frem mod at skabe mere vækst og beskæftigelse går gennem et øget fokus på størrelse og stordriftsfordele. 

 - Vi skal passe på med at forestille os, at vi er en meget stor nation, og at det er hensigtsmæssigt at dele landet op i 100 forskellige enheder, der hver især skal tage sig af problemerne selv, siger han. 

Carsten Bjerg vil ikke fremhæve enkelte løsninger som vigtigere end andre, men i de 12 anbefalinger er der både lavthængende frugter og langsigtede gevinster. På vandområdet ligger mange af anbefalingerne i forlængelse af allerede igangsatte initiativer, mens andre anbefalinger ikke ligger så lige for.

- Eksempelvis vores anbefaling på bioområdet, der handler om at få skabe egentlig industriel produktion af plantesukre, som ligger til grund for biosamfundet. Her er vi helt klar over, at det er en stor bid, og den er derfor svær at give en kortsigtet løsning på, siger han.

 

Slå pjalterne sammen
Ifølge Carsten Bjerg er det centralt, at kommunerne ikke behøver at opfinde den dybe tallerken, hver gang de skal løse en udfordring. Som formand for Fornyelsesfonden peger han på, at man her har startet to samarbejdsprojekter op, hvor kommuner i fællesskab laver innovationsforløb på klimaløsningerne.

- Vi skal jo ikke nødvendigvis ud og købe de samme løsninger, men hvis vi slår pjalterne sammen omkring et innovationsforløb, kan vi måske få prøvet nogle nye modeller af og finde nogle nye løsninger på en given problematik, siger Carsten Bjerg.

Selv om samarbejderne i sig selv hverken skaber eksport eller vækst, skaber de mulighed for, at innovative løsninger kan bide sig fast i virksomheder, som senere vil kunne leve af at sælge dem – også uden for landets grænser.

Bolden er nu spillet over på regeringens banehalvdel, der som opfølgning på vækstteamets arbejde vil lave en handlingsplan, som skal styrke væksten inden for vand, bio og miljøløsninger.

 

FAKTA
Vækstteamet for vand-, bio- og miljøløsninger blev nedsat i april 2012 som led i regeringens arbejde med en ny erhvervs- og vækstpolitik. Der er afholdt et indledende dialogmøde 16. april med en bred kreds af interessenter, ligesom eksperter og erhvervsfolk har været inddraget i vækstteamets arbejde. 

Vækstteamet har siden afholdt fem heldagsmøder og modtaget input og analyser fra organisationer.

Vækstteamets anbefalinger er fokuseret inden for tre områder.

 

Vækstteamets anbefalinger for vandløsninger er:

- En mere effektiv vandsektor

- Øget vandeffektivitet i forbindelse med produktion

- State-of-the-art test, demonstration, markedsmodning og global markedsføring

- Innovative klimatilpasningsløsninger

Vækstteamets anbefalinger for biobaserede løsninger er:

- Forbered forsyningskæderne på markedstrækket i den biobaserede økonomi

- Nye bioprodukter skal fra laboratoriet til test og markedsmodning

- Over tærsklen til industriel produktion

 

Vækstteamets anbefalinger for miljøløsninger er:

- En konkurrencedygtig og innovativ affaldssektor – fra affald til ressource

- Løsninger til en mere ressourceeffektiv produktion

- Dansk demonstration af produkter til bekæmpelse af luftforurening i storbyer

Herudover har vækstteamet to tværgående anbefalinger, som er:

- Forskning på højt internationalt niveau og flere kandidater inden for natur, teknik og ingeniørvidenskab

- Øget intelligent offentlig efterspørgsel

 

Du kan læse vækstteamets anbefalinger her.

 

 

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet