Vesthimmerland igen under skærpet opsyn

Risikoen for igen at blive sat under administration fik fornyet aktualitet, da Vesthimmerlands likviditet i 2012 ramte et nyt bundniveau

LIKVIDITETSBAROMETER

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Ingen grund til panik. Sådan kan man lidt populært sammenfatte Vesthimmerland Kommunes svar på en henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, da en stærkt faldende likviditet fik ministeriets alarmklokker til at ringe.

Ifølge ministeriets nøgletal endte Vesthimmerlands gennemsnitlige likviditet for hele 2012 på 765 kr. pr. indbygger. Altså et godt stykke under de 1.000 kr. pr. indbygger, som traditionelt påkalder sig centralforvaltningens opmærksomhed.

Gennemsnit snyder
Ved udgangen af andet kvartal 2012 var niveauet på over 2.000 kr. pr. indbygger. Det svarer til et kontant fald i kassebeholdningen fra over 46 mio. kr. til omkring 29 mio. kr. på et halvt år. En udvikling der i starten af februar fik ministeriet til at udbede en forklaring.

Og det er netop kommunens skriftlige svar til ministeriet, chefen for Vesthimmerlands Økonomisk Forvaltning, Ole Helk, henviser til, når han skal forklarer baggrunden for det store træk på kassebeholdningen.

For det første afholdte kommunen størstedelen af anlægsudgifterne i årets sidste to kvartaler. Ud af investeringer for 116 mio. kr. faldt de 77 mio. i efteråret og vinteren.
Og da et lån til anlægsinvesteringer på 75 mio. kr. først gik ind på kontoen den 20. december, så har de penge ikke haft særlig lang tid til at trække den gennemsnitlige likviditet op.

Selvbudgettering kostede
Her til skal lægges, at Vesthimmerland i fjerde kvartal 2011 måtte tilbagebetale 88 mio. kr. som følge af en fejlslagen selvbudgettering i 2009. De penge talte fortsat med ved anden og tredje kvartal i 2012, men altså ikke fjerde kvartal.
Og så har kommunen i starten af 2012 skulle tilbagebetale 52 mio. kr. i beskæftigelsestilskud for 2010 og 2011.

Alt i alt en række ekstraordinære begivenheder, som ifølge kommunen er en aktuel udfordring, men ikke noget permanent problem.

- Vesthimmerlands Kommune er bevidst om kassebeholdningens størrelse, men ser dog ingen problemer med fortsat at kunne opretholde en positiv gennemsnitlig likviditet – også i 2013, lyder det således afslutningsvis i kommunens skriftlige svar.


Vesthimmerland Kommune var sat under administration af Indenrigsministeriet fra maj 2008 til foråret 2011.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet