dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Vestegnen tiltrækker flest pendlere

Vestegnen tiltrækker flest pendlere

I forhold til størrelsen af arbejdsstyrken er det de københavnske vestegnskommuner, som har flest indpendlere. Den største udpendling sker imidlertid også omkring København.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Erhvervslivet blomstrer i Glostrup, Ballerup og Brøndby. Næsten halvdelen af arbejdsstyrken i Glostrup kommer således fra andre kommuner.
Den nære beliggenhed til København er en af de vigtigste årsager, mener formanden for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Ove Bjerregaard-Madsen fra Glostruplisten. Han peger desuden på mere gunstige priser for virksomhederne, og i særdeleshed de mange gode transportforbindelser, der gennem årene er udviklet omkring Glostrup.
”Udviklingen har været gunstig for kommunen, men vi har så også formået at udnytte de muligheder,” siger Ove Bjerregaard-Madsen.
Anderledes ugunstige ser forholdene ud til at være for Dragør og Solrød. Dragør har den største udpendling af landets kommuner i forhold til arbejdsstyrken. Udviklingen er så markant, at der bor flere i Dragør, der arbejder i andre kommuner, end inden for kommunens egne bygrænser.
”Det er noget, vi er meget bevidste om og kede af, forstået på den måde, at vi gerne vil have flere lokale arbejdspladser, men vi har meget begrænsede muligheder, fordi vi er omgivet af landbrugsarealer og blandt andet har en støjzone på grund af lufthavnen,” siger borgmester Allan Holst (S).
Desuden har kommunen ikke anden kollektiv trafik end de busser, de selv betaler for, og det gør det svært, mener Allan Holst. Omvendt ser han også muligheder på sigt, da Dragør ligger tæt ved lufthavnen, Øresundsbroen og Ørestaden.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier