Vestager vil ikke genberegne udligning

Justeringerne af udligningen har gjort den mere solidarisk, fastholder økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) trods megen kritik fra borgmestre

UDLIGNING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det er misforstået, når en række borgmestre bruger Økonomi- og Indenrigsministeriets konsekvensberegninger fra de politiske forhandlinger om forårets justeringer af udligningen som pejlemærke for, hvad de kan forvente at få i tilskud i 2013.

Det understreger den ansvarlige mininster, Margrethe Vestager (R), i et interview med dk-økonomi. Når en række borgmestre den seneste tid har kritiseret justeringerne af udligningsordningen for ikke at give dem den gevinst, som de mener at være blevet stillet i udsigt, så glemmer de at se på de overordnede rammer for den samlede kommunale økonomi.

- Den primære årsag til, at tilskudsbeløbene for 2013 er anderledes end tilskuddene for 2012, er jo, at skatteindtægterne samlet set forventes at stige, og så bliver bloktilskuddet tilsvarende mindre. Det har ikke noget med politik at gøre, det er bare sådan systemet er indrettet. Og når der samlet set er et mindre bloktilskud at fordele, så vil man få en relativ mindre del end sidste år, siger Margrethe Vestager.

Ikke hele sandheden
Hun holder derfor også fast på, at forårets justeringer af udligningsordningen også med 2013-tallene lever op til de politiske intentioner om at øge omfordelingen mellem land og by samt at sikre bedre dækning for udgifter til socialt udsatte borgere.

- I forhold til den helt generelle diskussion, om hvordan det her ser ud overordnet, er jeg slet ikke i tvivl om, at vi er kommet tættere på kommunernes udgiftsbehov, når vi justerer udligningen, så der i højere grad tages højde for enlige forsørgere, nomadefamilier, og der er et nyt boligkriterium. Det bliver ikke hele sandheden, men vi er kommet tættere på, siger Vestager.

Hun er dog ikke meget for at lave nye konsekvensberegninger af justeringernes virkning med 2013-tallene for at dokumentere, at de stadig lever op til intentionerne.

- Først og fremmest så regner vi på de kommuner, som oplever, at de har store problemer, især når de taber på tilskudssiden alene. Og så ser vi det i forhold til, hvordan den samlede økonomi kommer til at se ud. For når bloktilskuddet bliver mindre, så er det vigtigt at have en statsgaranti for sit skattegrundlag, så man ikke skal være bekymret for, om det holder, siger Margrethe Vestager.

Mere solidarisk
Så I vil regne på de enkelte kommuner, men det store regnestykke om hvorvidt de politiske forudsætninger for hele udligningsreformen stadig holder, det har I ikke tænkt jer at lave igen?

- Jeg tror, at der vil vise sig et klart billede, når vi går tingene igennem. Om der har været en justering af udligningen eller ej, så er den samlede kommunale økonomi den samme eller lidt bedre næste år. Men derfor kan tingene se anderledes ud for den enkelte kommune, når man ser på de specifikke indtægter fra skat, bloktilskud og diverse puljer. Sådan vil det være uanset, om vi har justeret udligningen eller ej, siger Margrethe Vestager og tilføjer:

- Min pointe er bare den meget banale, at vi med justeringerne af udligningen kommer tættere på, at udgifterne i kommuner med borgere i en udsat og sårbar situation i højere grad bliver anerkendt, og derfor bliver systemet mere solidarisk.

 

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet