Vestager: Stadig mulighed for en aftale

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) mener, at det er ‘uklart’, om der er et forlig omkring udligningsaftalen. Derfor udelukker hun ikke, at der kan indgås en aftale inden næste folketingsvalg.

Udligning

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Flere eksperter vurderer, at der er et forlig. Mener du stadig, at "forligsjuraen er uklar"?

”Jeg mener, det er uklart på grund af historikken. For eksempel har V og K sammen med DF, men uden om Radikale Venstre, ændret i tilskudssystemet, da man indførte beskæftigelsestilskuddet med virkning fra 2010. Men det, jeg hele tiden har anerkendt, er, at der er en ‘forligsstemning’, så jeg har ønsket så vidt muligt at finde en bred aftale.”

 

Er det en mulighed – inden næste folketingsvalg – at indgå en aftale om udligning uden om Venstre og Konservative?

 

”Det er det jo sådan set, men jeg ser helst en bred aftale, og jeg respekterer, at DF har det forbehold, at ændringer så først vil kunne træde i kraft efter et valg. Men jeg havde gerne set en løsning nu med tilhørende ro og stabilitet fra 1. januar 2013.”

 

Hvorfor har regeringen ikke kunnet imødekomme De Konservatives krav om at tage højde for borgernes rådighedsbeløb?

”Det er der flere gode grunde til. Den helt åbenlyse er, at udligningssystemet er rettet mod kommunernes opgaveløsning – med henblik på at tage højde for forskelle i kommunernes økonomiske vilkår for opgaven. Det er ikke rettet mod at  skulle kompensere borgere i Nordsjælland for at attraktiv beliggenhed giver høje huspriser.”

 

Er Dansk Folkepartis krav om at hæve udligningsprocenten til 70 realistisk?

”DF’s ønske om en højere landsudligning vil give ganske store omfordelingsvirkninger, så det kræver jo lidt af systemet og et kig på andre dele. Vi lytter naturligvis til DF’s synspunkter, men jeg er skeptisk med hensyn til, at 70 procent udligningsniveau bringes på den aktuelle dagsorden.”


Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet