Vestager: Ja særtilskud kan give skæve incitamenter

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) erkender i svar til Folketinget, at de årlige særtilskud kan have 'utilsigtede pårvikninger' for kommuners økonomistyring

Tilskud

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Særtilskud luner godt i trængte kommunekasser, men de kritiseres også for at give de økonomiansvarlige et incitament til ikke at holde tilstrækkeligt styr på pengene. Nu erkender økonomi- og indenrigsminister Margrethe vestager (R), at der kan være noget om kritikken.

Da tilskudspuljerne for 2013 for nyligt blev fordelt undrede det bla. Nordfyn Kommunes borgmester, Morten Andersen (V), at en stram økonomistyring med lave anlægsbugetter tilsyneladende betød, at hans kommune ikke længere var berettiget til at modtage midler fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Nu var der nemlig rettet op på den pressede likviditet.

Det fik Venstres kommunalordfører Jacob Jensen til at indkalde Margrethe Vestager til et samråd for at få belyst baggrunden for fordelingen af særtilskudpuljerne og eventuelt skæve incitamenter for kommunernes økonomistyring. Samråddet blev trukket tilbage, men nu har Jacob Jensen fået skriftligt svar.

Her slår ministeren for en god ordens skyld indledningsvist fast, at det altid vil kunne betale sig for en kommune at have en sund økonomi. Men ministeren er opmærksom på, at særtilskudspuljerne kan trække i en anden retning. Bla. fordi en lav likviditet indgår som et kriterium, når tilskuddene skal fordeles.

- Ministeriet er opmærksom på risikoen for utilsigtede påvirkninger fra ordningen... Det kan bemærkes, at en lav likviditet har indgået som ét nøgletal blandt flere i tildelingen af særtilskud,men det er vel at mærke ikke en hindring for tildelingen af tilskud, at en kommune har en robust likviditet, lyder det i ministerens svar.

Ministeren peger samtidig på at også et lavt anlægsniveau indgår som et parameter. Derfor bliver der i fordelingen også taget højde for kommuner, der fører en stram økonomistrying ved at holde igen på anlægsinvesteringerne.

 

Læs hele svaret her.

Se baggrunden for fordelingen af den landsdækkende pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner her.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet