Venstre frygter kommunal benzinafbrænding

Venstre frygter, at økonomiaftalens reduktion af servicerammen vil fjerne kommuners incitament til at effektivisere. Økonomi- og indenrigsminister afviser.

ØKONOMIAFTALE 2013

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

1,7 mia. kr. mindre kan kommunerne bruge på kernevelfærden i 2013, end de har kunnet i 2012. Det er resultatet af årets økonomiaftale mellem KL og regeringen, som betød noget så historisk som en reduktion i den kommunale serviceramme.

Venstres kommunalordfører Jacob Jensen frygter, at det fjerner kommunernes incitament til at effektivisere og indhøste besparelser, når de med økonomiaftalen har kunnet konstatere, at regeringen så bare efterfølgende reducerer deres økonomiske råderum.

- Hvordan mon kommunerne opfatter det her som incitament til at bruge færre penge, end de har fået lov til? Det jeg hører fra kommunerne er, at de nu kan finde på at ty til 'den brændte benzins teknik' for ikke igen at bruge færre penge, end de må, sagde Jacob Jensen på et samråd i Folketinget onsdag.

Her skulle økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) blandt andet opsummere hovedtrækkene i årets økonomiaftale. Og hun deler ikke Venstres bekymring for, at kommunerne nu vil lægge sig i selen for at udnytte den fulde økonomiske ramme og måske dropper mulige besparelser.

- Det handler jo om, at kommunerne har historisk høje anlægsudgifter, som må finansieres med lavere driftsudgifter, siger Margrethe Vestager.

Hun kalder også 2013 for et 'mellemår', hvor det nuværende sanktionsregime med fokus på både budgetter og regnskaber er på vej til at blive erstatte af en budgetlov. Fra 2014 og de efterfølgende år vil budgetrammen blive fastsat ved lov, og den grænse vil kommunerne så skulle holde sig inden for.

Grænser for klimatilpasning
Det andet store dagsordenspunkt for samrådet var de 2,5 mia. kr., som regeringen åbner op for kan bruges på at sikre bedre klimatilpasning i 2013.

Det står endnu uafklaret, hvor grænsen kommer til at gå mellem, hvilke investeringer forsyningsselskaberne kan finansiere over taksterne, og hvad der fortsat vil skulle finansieres af kommunen over skatteregningen. En endelig afklaring af det skel forventes at være klar i løbet af efteråret.

- Pengene må kun gå til at dække investeringer, der ligger inden for forsyningsselskabernes formål. Derfor vil vi gøre en del ud af at afgrænse, hvad der må gå til hvad. For det er ikke forsyningsselskabernes opgave at anlægge parker eller legepladser, siger Margrethe Vestager.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet