Vejle: Spredning fjerner risiko

Vejle har for omkring 114 millioner kroner i højrenteobligationer. Budgetchef Finn Villadsen afviser, at kommunen udsætter borgernes penge for stor risiko, men vil følge op på, om kommunens etiske retningslinjer bliver overholdt med investeringer i lande som Congo og Pakistan.

Interview

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Finn Villadsen, hvorfor placerer Vejle så mange penge i højrenteobligationer, når mange kritikere siger, at det er forbundet med høj risiko? 

De her obligationer har en rimelig god forrentning, og derfor er de selvfølgelig attraktive. Angående den her diskussion om risiko, så ville det nok være rimelig usandsynligt, at alle de her obligationer gik ned og måtte afskrives til nul på én gang. Så jeg mener, at det handler om at sprede sin risiko og samtidig få en ordentlig rente ud af det. Historisk set har de vist sig at være en god investering.

Men her er der jo nogle, der siger, at det typisk går godt i lang tid, men at når det ramler, så kan det ramme bredt og gå rigtig galt. Er det ikke et problem?

Det er selvfølgelig hele tiden en afvejning af risiko, men hvis man er fuldstændig risikofri, så ville man også blive klandret for, at man ikke sørger for at anbringe de eventuelle ledige midler, man har, på fornuftig vis. Det er jo den afvejning, vi har, og som man hele tiden må gøre sig. Jeg mener ikke, det er risikofyldt i det øjeblik, at man kombinerer det med andre værdipapirer, så man derigennem laver risikospredningen. Det mener jeg, at vi gør.

Når I så investerer i de her højrenteobligationer, har I så nogen som helst føling med, hvad pengene går til?

Nogle af de her værdipapirer har vi anbragt hos finansforvaltere, og ved siden af har vi stadigvæk selv hands on ved nogle af de her højrenteobligationer. Vi har selvfølgelig givet vores finansforvaltere vores finansielle strategi, som er vedtaget i byrådet, og deri er der også vores etiske retningslinjer, og hvad vi vil acceptere. For vores eget vedkommende så følger vi naturligvis med i, at den finansielle strategi bliver overholdt.

Vejle har blandt andet købt statsobligationer i lande som DR Congo, Pakistan og Sri Lanka. FN har i år været ude at kritisere DR Congo for at overtræde menneskerettighederne, og Udenrigsministeriet skriver på deres hjemmeside, at menneskerettighedssituationen i Pakistan er kritisabel. Hvad mener du om det?

Altså, vi har en finansiel strategi, hvor vi bruger FN’s charter som en guideline for, hvad vi mener er etiske investeringer eller ikke, og det går vi da ud fra, at vi selvfølgelig selv overholder, men også at vores finansforvaltere overholder det. Det går vi stærkt ud fra. Ellers har de et troværdighedsproblem. 

Men synes du, at det lyder som om, at de gør det med de her lande?

Hvis vi har statsobligationer i lande, der ikke overholder FN’s charter, så har vi da et problem. Det er helt sikkert. 

Vil du følge op på, om jeres retningslinjer så bliver fulgt i de her konkrete tilfælde? 

Ja det vil vi da gøre.

Kommunen ville gerne have interviewet borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) om emnet, men blev henvist til administrationen. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet