Vejdirektoratet udbyder trafikovervågning

Vejdirektoratet sender opgaven med trafikinformation, beredskab og trafikstyring af statsvejnettet i udbud

Sikkerhed

Af Redaktionen | [email protected]

Vejdirektoratets TrafikinformationsCenter (T.I.C) spiller en central rolle i at opretholde fremkommeligheden og sikkerheden på statsvejnettet ved at overvåge situationen på vejene døgnet og året rundt og sørger for, at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt.

Centret bemandes af eksterne firmaer, og i dag er det G4S, der har opgaven, men den sendes nu ud i et femårigt EU-udbud, der skal starte den 1. april 2013.

Markant udvikling
Hvert år håndterer T.I.C. en meget stor mængde henvendelser. Sidste år var der over 100.000 telefonopkald, ligesom T.I.C. udsendte cirka 115.000 trafikmeldinger.

Dermed har T.I.C. gennemgået en kæmpe udvikling siden den første central bragte et par vej- og trafikmeldinger et par gange om dagen i midten af 1980'erne. I dag har T.I.C. mange opgaver inden for både trafikinformation, beredskab og trafikstyring 24 timer i døgnet.

Samtidig er T.I.C. er en meget væsentlig del af Vejdirektoratets ansigt udadtil og en central aktør i Vejdirektoratets samarbejde med eksterne interessenter som politiet, entreprenører og kommuner, samt en integreret del af Vejdirektoratets samlede opgaveløsning i forhold til for eksempel skadevoldersager.

Kvalitet i højsæde
Bemandingen af T.I.C. kræver 30-40 medarbejdere, og driften af koster 10-15 millioner kroner om året.

Det nye udbud er baseret på et nyt arbejdsgrundlag, hvor firmaet skal varetage opgaverne på grundlag af funktionskrav og med løbende vurderinger af kvaliteten i opgavernes udførelse. Hertil er knyttet en bonusordning, så der til stadighed er fokus på kvalitet og forbedringer.

Udbudsmaterialet findes på Vejdirektoratets leverandørprofil på www.vejdirektoratet.dk. Tilbud skal afleveres den 30. oktober 2012.

srl

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet