Vedligeholdelse af vandløb er kommunernes ansvar

Kommunerne skal træffe endelig beslutning om mindre vandløbsvedligeholdelse, ikke Naturstyrelsen. Udmeldingen vækker begejstring hos V

VAND

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

På et åbent samråd i sidste uge meldte miljøministeren klart ud, at kommunerne har det sidste ord når reglerne om ændret eller reduceret vandløbsvedligeholdelse i de danske vandløb skal implementeres. Instruktionen fra Naturstyrelsen til kommunerne har ellers efterladt de fleste med et indtryk af, at det er en bundet opgave for kommunerne at sørge for grødeskæring af vandløb, men det bliver der nu åbnet op for.  

- Kommunerne kan, hvis de synes, at konsekvenserne af nedsat vandløbsvedligeholdelse bliver for kostbar og den økologiske effekt i vandløbene minimal, sige nej til grødeskæring, sådan som vandplanerne kræver det, sagde Ida Auken.

- Kommunerne er vandløbsmyndighed, og derfor er det også dem, der skal stå for den konkrete indsats for hvert enkelt vandløb, sagde ministeren.

Lokale med på råd
Udmeldingen bliver mødt med begejstring hos Venstres miljøordfører Henrik Høegh.

- Det er en stor ændring, og jeg er meget tilfreds med den udmelding fra ministeren. Det placerer jo ansvaret helt og fuldt lokalt og giver mulighed for den helt nødvendige dialog med de berørte sommerhusejere og husejere, der får fyldt kældrene, og landmænd, som får oversvømmet markerne, siger miljøordføreren til dk-teknik.

Han mener, at årsagen til ministerens udmelding skal findes i, at der er sået tvivl om, at en reduceret grødeskæring vil skade miljøet i stedet for at gavne vandløbsfaunaen.

- Der bliver langt større mulighed for lokal dialog om, om det her er den rigtige målsætning, og der bliver langt større mulighed for, at kommunerne kan tage lokale lodsejere med på råd omkring vandløbene, siger Henrik Høegh. 

FAKTA
Miljøministeren var indkaldt til åbent samråd d. 15. november 2012 for at svare på, om regeringens krav om grødeskæring er den bedste løsning til at skabe god økologisk tilstand i vandløbene. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet