Vandplanerne skal forankres lokalt

En større lokal forankring er nødvendig for at give bedre løsninger i de enkelte vandområder

Vandplaner

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Da miljøminister Ida Auken (SF) mandag havde indkaldt til pressemøde om fremtiden for vandplanerne, lå hovedvægten på, at vandplanerne fremadrettet skulle være et fælles projekt.

Den første generation af vandplaner var en fiasko for Danmark, udadtil såvel som internt i landet: Som et ud af fire EU-lande fik Danmark implementeret vandplanerne for sent og modtog derfor en rykker fra kommissionen. Desuden endte første generation af vandplanerne med udbredt utilfredshed lige fra miljøforkæmpere til landbrugsorganisationerne, fordi ingen parter følte sig hørt. For at undgå en gentagelse af den proces, mødtes interessenter på vandområdet i slutningen af september bag lukkede døre på Lykkesholm. Målet var, at få de forskellige ringhjørner til at mødes for at skabe et fælles projekt på et område med meget modsatrettede interesser.

- Jeg synes, at man var meget langt fra hinanden. Som minister oplevede jeg nærmest to virkelighedsforståelser, som var svære at passe sammen. Og derfor så jeg en politisk opgave i, at begynde en dialog forfra, så vi kunne starte med at lytte til hinanden i stedet for at stå i hver vores tre-fire-fem ringhjørner og råbe ind i det samme felt, sagde miljøministeren.

Bedre lokal forankring
Et centralt sporskifte er, at Danmark, fra at have været bagud i forhold til både visioner og tid, nu skal placere sig et skridt foran. Og så skal vandplanerne forankres bedre i det lokale.

- Deltagerne tror på, at en større lokal forankring er nødvendig, for at vi får de bedste løsninger i de enkelte vandområder - og for at vandplanerne bliver oplevet som relevante og giver mening lokalt, sagde ministeren.

Som det er nu, har mange landmænd set vandplanerne som noget, der alene var til for at gøre deres liv umuligt. Den indstilling bliver der med de fælles visioner nu forsøgt gjort op med.

Præmissen er, at EU’s vandrammedirektiv skal opfyldes, men debatten mellem parterne vil fremadrettet have fokus på, hvor mange friheder man samtidig kan give det lokale niveau.

- Det er et af de steder, hvor der ligger en meget spændende diskussion forud for os, men hvor jeg også tror, at vi begynder at nærme os hinanden: For hvordan kan vi faktisk sikre, at det her sker, samtidig med, at vi giver så meget lokal frihed som muligt?, spurgte miljøministeren.

Vandråd i Sverige
Ida Auken kom efterfølgende selv med et bud på, hvordan inspirationen til en bedre lokal forankring og opbakning kan findes.  

- Vi vil lade os inspirere af erfaringer fra andre lande. I Sverige har de fx nogle vandråd, som vi tager over og studerer for at se, om de kan være en mulighed for, at sikre det lokale ejerskab til næste runde vandplaner.

Ud over det nye fokus på en bedre lokal forståelse for og forankring i vandplanerne, var parterne enedes om at målrette indsatsen mere - ved at holde fokus på det, der virker.

- Og det lyder jo meget logisk og meget let, men der skal man jo huske at sige, at i den proces er der nogen, der får meget store gevinster og nogen, der står med nogle meget store opgaver, sagde miljøministeren.

Mere præcise data
Her bliver det springende punkt, at parterne formår at fordele byrder og goder mest retfærdigt.

- Vi vil gerne gå skridtet videre i næste runde vandplaner, så vi finder ud af, hvor redskaberne virker bedst. Og det kræver mere præcise data om de lokale natur- og miljøforhold, og det kræver også en stillingtagen til, hvordan vi lægger snittet: Hvilket detaljeringsniveau vi ønsker, og hvordan det skal håndteres rent praktisk, sagde miljøministeren.

Desuden var det en del af det fælles forståelsesgrundlag, at dialogen også fremadrettet skal opprioriteres.

- Det er en forudsætning for at finde de bedste løsninger og det kan vi kun gøre i fællesskab med al den viden og alle de mange blikke og løsninger, der er på tingene derude. Det er der, vi finder de rigtige svar. Så vi skal også fokusere på, om vi kan skabe synergi mellem de indsatser vi laver, så vi løser flere problemer på en gang, sagde Ida Auken.

Hermed er der lagt op til, at der skal være et samspil mellem indsatsen for renere vand, en rigere natur, klimatilpasning og vækst.

I marts vil den nedsatte Natur- og Landbrugskommission komme med anbefalingerne til, hvordan de sammenhængende løsninger for en ren natur og et landbrugserhverv i vækst kan se ud.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet