Vandmillioner kan hjælpe trængte kommuner

Norddjurs har fået frigivet 25 millioner, som blev deponeret, da kommunen dannede et nyt vandselskab. Dermed undgår Norddjurs en skattestigning. Modellen kan også komme andre trængte kommuner til gavn.

Teknik

Af Knud Abildtrup | [email protected]

 

I ugevis har de økonomiske udsigter for Norddjurs stået på tørke. Men pludselig drypper der millioner ind fra en uventet kant. Dermed slipper kommunen, der ellers havde varslet ulydighed, for at sætte skatten op. 

I oktober 2008 overtog det nydannede selskab AQUADjurs vandforsyning og spildevandsrensning i de fire tidligere kommuner, som nu udgør Norddjurs. I den forbindelse blev værdier for 83 millioner kroner deponeret indtil 2018. Men nu har Indenrigsministeriet givet en dispensation, som betyder, at kommunen kan få de første 25 millioner kroner udbetalt ved årsskiftet. 

Andre kan også få lov

Ved dannelsen af selskabet var kommunen forpligtet af de dagældende låneregler til at deponere værdierne fra det nye selskab – oprindelig indtil 2018, hvorefter pengene skulle være blevet udløst i lige store portioner over de følgende 15 år. Men nu har Indenrigs- og Sundhedsministeriet givet kommunen tilladelse til at hæve nogle af pengene før tid. Og tilsvarende tilladelser kan gives til andre trængte kommuner, oplyser afdelingschef i ministeriet, Niels Jørgen Mau Pedersen.

Det er dog en betingelse, at kommunerne har oprettet vandselskaberne før 2010. Nyere selskaber er nemlig omfattet af andre regler, der betyder, at eventuelle tilgodehavender fra selskaberne i stedet drypper tilbage i kommunekasserne i rater over de kommende ti år. 

I sin ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviste Norddjurs til, at kommunens gennemsnitlige likviditet er stærkt faldende og i maj 2011 ville blive negativ, hvis der ikke blev grebet ind. Den stærkt belastede økonomi har været et væsentligt argument for dispensationen, understreger Niels Jørgen Mau Pedersen. 

Ministeriet er ikke klar over, hvor mange kommuner der har udskilt deres vandforsyninger før 2010.

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet