Vækstfora satser på nye og innovative virksomheder

De sidste tre år har landets vækstfora samlet investeret 7,7 milliarder kroner i regional vækst. De største investeringer er gået til innovation og iværksætteri, viser helt nye tal fra Danske Regioner.

Udvikling

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Robotter, elektroniske plastre og nye energiløsninger skal sikre fremtidens velfærd. Nye produkter og innovative ideer har fået en milliardstor håndsrækning fra de regionale vækstfora, hvor erhvervsliv, regioner, kommuner og vidensinstitutioner sidder med ved beslutningsbordet. En ny analyse fra Danske Regioner viser, at de regionale vækstfora fra 2008 til 2010 har investeret 7,7 milliarder kroner i forskellige erhvervsinitiativer. I alt 24 procent af investeringerne er gået til nye virksomheder, mens 22 procent af midlerne er gået til innovation.

”Det er jo her, at fremtidens arbejdspladser er. Det er jo ikke Lego og Mærsk, der kommer til at sikre os mange flere arbejdspladser. Det er de nye virksomheder,” siger Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum. 

DI ser positivt på satsningerne: ”Hvis du eksempelvis tager velfærdsteknologi, så er det jo et område, hvor vi kan se, at der er et voksende marked i hele verden, så det er helt afgjort, at vi skal koble nyudvikling og nye virksomheder med den viden og de styrker vi allerede har i dag. Det er den hurtigste vej til vækst,” siger chefkonsulent Niels Conradsen.

Satser på to ben

De regionale vækstfora synes særligt at have fået kig på anvendelse af ny teknologi. Ifølge Danske Regioner er investeringerne heri tredoblet fra 2009 til 2010.

”Finanskrisen var en øjenåbner. Hvis danske arbejdspladser ikke skal flyttes ud, så skal der investeres i effektivisering og automatisering. Derfor er der i 2010 sket et skifte i retning af benhård satsning på udvikling af ny teknologi,” siger Carl Holst.

Denne eksplosive udvikling kan dog bero lidt på en tilfældighed, fordi projekter ofte indeholder både ny teknologi og andre former for innovation, mener professor Henrik Halkier, der forsker i regionaludvikling ved Aalborg Universitet. Han hæfter sig i stedet ved den relativt lige økonomiske prioritering af iværksætteri og innovation.

”Det synes jeg er en vigtig pointe. Det viser, at man satser på to forskellige måder at fremme erhvervsudviklingen på. Iværksætteri handler om at skabe nye virksomheder, mens innovation ofte sker i regi af noget eksisterende,” siger Henrik Halkier.

Med 1,7 milliarder kroner har Vækstforum Nordjylland fordelt flest penge. De største satsninger for regionen er iværksætteri og turisme.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet