I hovedstadsudligningen bliver mere end fem milliarder kroner omfordelt fra især de rige kommuner i Nordsjælland til København og omegnskommunerne. Kommunalordfører Carl Holst ønsker ændringer: 
- Jeg mener, at pengene i fremtiden bør fordeles retfærdigt i forhold til kommunernes udgifter på det sociale område, siger han til Avisen Danmark.
Foto: Aerodan Luftfoto / Christian Danielsen
I hovedstadsudligningen bliver mere end fem milliarder kroner omfordelt fra især de rige kommuner i Nordsjælland til København og omegnskommunerne. Kommunalordfører Carl Holst ønsker ændringer: - Jeg mener, at pengene i fremtiden bør fordeles retfærdigt i forhold til kommunernes udgifter på det sociale område, siger han til Avisen Danmark. Foto: Aerodan Luftfoto / Christian Danielsen

V: Der skal rettes op på den skæve fordeling mellem kommunerne

Danmark trækkes skævt af den nuværende fordeling af penge mellem kommunerne, og det skal der rettes op på, siger Venstres kommunalordfører Carl Holst. Hans parti vil ændre hovedstadsudligningen.

Udligning

Af Redaktionen | [email protected]

Når borgmestre i provinsen taler om en lukket klub i hovedstadsområdet, hvor kommuner fordeler milliarder mellem sig og ser stort på resten af landet, møder de forståelse hos regeringspartiet Venstre.

Partiets kommunalordfører Carl Holst siger nu til Avisen Danmark, at der skal ske ændringer i måden, pengene bliver fordelt i landets kommuner på, og at der i hvert fald skal ske ændringer i hovedstadsudligningen, hvor mere end fem milliarder kroner bliver omfordelt fra især de rige kommuner i Nordsjælland til København og omegnskommunerne.

- Hovedstadsudligningen findes af historiske årsager, men de er netop historiske. Tingene ser anderledes ud i dag. Derfor skal der ses på den. Jeg konstaterer, at ingen er tilfreds med den. I hovedstadsområdet mener de, at de interne præmisser for de kommuner, der er med i den, skal ændres. På Lolland mener de, at resten af Sjælland og Øerne skal have del i den. I resten af Danmark mener man, at den skal gælde for hele landet, siger Carl Holst.

Mener du, at kommunerne i provinsen skal have en større del af kagen?

- Det vil jeg ikke svare direkte på. Men jeg mener, at pengene i fremtiden bør fordeles retfærdigt i forhold til kommunernes udgifter på det sociale område. Her bør vi se på, om rammerne for hovedstadsudligningen er ordentlige i forhold til dengang, da man indførte den.

“Hovedstadsudligningen findes af historiske årsager, men de er netop historiske. Tingene ser anderledes ud i dag. Derfor skal der ses på den. Jeg konstaterer, at ingen er tilfreds med den.”

Ældreservice på kanten

Når man sammenligner de 34 kommuner, som er med i hovedstadsudligningen, med resten af landets kommuner, viser det sig, at borgerne i provinsen tjener mindre og betaler en større del i skat, ligesom udgifterne til overførselsindkomster er højere, mens kommunerne bruger færre penge på ældre og skoler og daginstitutioner.

I Hjørring siger borgmester Arne Boelt (S), at kommunen leverer en service til de ældre, som er på kanten af, hvad man kan være bekendt, og at kommunen knap har råd til at leve op til de krav, som Folketinget har udstukket.

Spørgsmål: Når man kigger på velfærden i kommunerne, falder det ud til hovedstadsområdets fordel på alle de parametre, vi måler på. Er der noget galt?

- Ja, det er der. Formålet med udligningen mellem kommunerne er jo at sikre ens service uanset, om du bor i Hanstholm eller Hørsholm. Lige nu sidder der et udvalg, Finansieringsudvalget, der i 2018 skal komme med anbefalinger til ændringer af systemet. Jeg forventer, at udvalget kommer med noget, der skal sikre ens serviceniveau i fremtiden, siger Carl Holst til Avisen Danmark.

- Vi skal ikke stå ved forskellene, men netop udligne dem. Selvfølgelig har kommunerne forskellige forudsætninger, og det kan borgerne tage hensyn til, når de bosætter sig, men der skal ikke være forskel i service for borgerne, uanset om de bor i Hanstholm eller Hørsholm, Esbjerg eller Egedal, Brønderslev eller Brøndby, siger han videre.

Helt skævt?

Spørgsmål: Carl Holst, mener du, at det er retvisende at beskrive den problematik som "helt skævt"?

- Det er i hvert fald på alle ledder og kanter regeringens målsætning at skabe et mindre skævt Danmark. Vi har besluttet at flytte næsten 4000 arbejdspladser ud, og der kommer en udflytningsbølge mere i 2018. Vi har lempet planloven og givet landbruget flere muligheder i landbrugspakken for første gang i 40 år - og landbruget er altså stadig et vigtigt erhverv vest for Valby Bakke. Vi har i de seneste år set, at forskellene i Danmark er blevet større og større, og det understreger for mig behovet for, at vi også skal se på udligningen, siger Carl Holst.

- Et Danmark i balance fik en ret central placering i regeringsgrundlaget. Og min tilgang til for eksempel udflytning af statslige arbejdspladser er, at det ikke skal blive ved med at være noget, vi gør i bølger. Vi skal gøre den slags ting kontinuerligt og naturligt. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, men vi er på vej, siger Carl Holst til Avisen Danmark.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet