V-borgmestre går ind for besparelser

En stor andel af Venstres borgmestre vil skære på servicen til borgerne i deres kommune for at redde regeringens økonomiske politik. Det viser en rundringning foretaget af Kommunen.

Økonomi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

11 ud af landets 31 Venstre-borgmestre støtter uden tøven regeringens planer om at skære i kommunernes økonomiske råderum. Også selv om det med stor sandsynlighed vil betyde forringet service i deres egne kommuner. Det viser en rundringning, Kommunen har foretaget i Venstres lokalpolitiske bagland. 

Efter mange år med økonomisk vækst og fremgang står regeringen nu med et historisk stort underskud på statens budgetter. Et økonomisk morads, som det i høj grad ser ud til at blive en kommunal opgave at få rettet op på. Oven på regeringens nylige forårsseminar kunne den tidligere indenrigs-, finans- og nu statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) således præsentere kommunerne for en spareplan på fire milliarder kroner, der skal indfris i 2012 og 2013, mens 2011 ’kun’ byder på nulvækst. 

Til trods for at mange kommuner allerede kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, så møder regeringens prioritering fuld opbakning hos samtlige de Venstre-borgmestre, Kommunen har talt med.

”Det er helt nødvendigt med den økonomiske situation, landet befinder sig i. Vi må nok erkende, at vi kommuner også bidrager til en væsentlig del af samfundsøkonomien, så det er klart, at vi må støtte op. Men selvfølgelig bliver det en hård øvelse,” siger Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt.

Stort set samme ordvalg benyttes af de øvrige ti V-borgmestre, Kommunen har talt med, når de skal beskrive deres holdning til regeringens økonomiske linje op til de kommende økonomiforhandlinger.

”Jeg synes det er meget fornuftigt. Danmark har en stor opgave, der skal løses, og det skal vi hjælpes ad med,” siger borgmesteren i Stevns, Poul Arne Nielsen.

Selvstyre presses

Der er dog også bred enighed om, at når kommunerne viser sig villige til at løfte deres del af den økonomiske byrde, så har regeringen et ansvar for at tone rent flag og være ærlige om, at det her vil komme til at betyde, at der mange steder skal skæres i velfærden.

”Det er vigtigt, at regeringen også tager ansvar for at italesætte det her over for borgerne. Man kan ikke hæve borgernes forventninger til servicen centralt, og så bare bede os om at skære lokalt,” siger Ringsteds borgmester, Niels Ulrich Hermansen.

En anden ting er det kommunale selvstyre. Flere af V-borgmestrene er enige om, at i takt med at kommunernes økonomiske råderum strammes til, så vil det også i vid udstrækning have negative konsekvenser for muligheder for selvstændige politiske prioriteringer lokalt.

”Det kan ikke undgå at lægge begrænsninger ned over vores politiske råderum. Det er i forvejen snævrere end tidligere på grund af skattestoppet. Men jeg mener, at regeringen og Folketinget kan støtte os meget ved at have respekt for de prioriteringer, vi så vælger at lave lokalt, når den her udfordring skal løses,” siger Lene Kjeldgaard Jensen, der er borgmester i Thisted. :

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet