Usynlige skatter bør frem i lyset

Der er næsten ingen debat om de kommunale skattesatser i Danmark, og det er med til at få dem til at løbe løbsk. Ny rapport anbefaler synliggørelse.

Kommuneskat

Af Redaktionen | [email protected]

Der bliver diskuteret masser af ældrepleje, folkeskole og forebyggelse i de danske kommuner. Men når den kommunale skatteprocent skal fastsættes, sker det så godt som uden debat - hverken i byrådet, lokalpressen eller befolkningen.

Det viser en ny rapport, som Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) netop har udgivet.

Rapporten, der blandt andet er baseret på interviews med 67 ud af Danmarks 98 borgmestre, konkluderer, at ”kommunernes skattefastsættelse ikke er særlig synlig”, og at ”debatten om skat med borgerne i de fleste kommuner er meget begrænset”.

Samtidigt har kommuneskatterne igennem de seneste mange år haft en tendens til at stige, og det kan netop hænge sammen med, at den er så godt som usynlig, mener Rasmus Dørken, der er konsulent ved KREVI og har været projektleder på den nye rapport.

”Så længe fastsættelsen af skatten ikke er synlig, har kommunerne ikke noget incitament til at holde skatteniveauet nede. Samtidig er der fra national politisk side et ønske om i højere grad at fastsætte skatteniveauet i Danmark. Og hvis kommunerne bare sætter skatten op, så fratager man Folketinget muligheden for at fastsætte det nationale beskatningsniveau,” siger Rasmus Dørken.

Lokal folkeafstemning

Undersøgelsen viser blandt andet, at hver fjerde kommune slet ikke har drøftet beskatningsniveauet under budgetforhandlingerne, og at ni ud af ti borgmestre vurderer, at der stort set ikke er nogen debat om skatten i de lokale medier. Samtidig viser andre undersøgelser, at kun cirka ti procent af befolkningen er i stand til at oplyse deres egen kommuneskat inden for en margin på tre procentpoint.

KREVI foreslår en række forskellige tiltag for at bevidstgøre både borgere og politikere om skattens størrelse. Mest radikalt luftes idéen om en lokal folkeafstemning blandt vælgerne om skatteniveauet - men andre og mindre kontroversielle forslag nævnes også.

Således foreslår rapporten blandt andet at gøre det mere tydeligt på skattekortet og årsopgørelsen, hvor meget der betales i kommuneskat - eller måske helt at undtage kommuneskatten fra den almindelige kildeskat, så kommunerne selv skal opkræve deres skat.

Rapporten fra KREVI er bestilt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet