Billede
Generationernes Hus er færdigt til sommer og samler ældreboliger, plejeboliger, familieboliger, ungdomsboliger og boliger for mennesker med fysisk handicap samt daginstitutioner. Aarhus vil gerne flytte ældre ud af ældreboliger og over til plejeboliger, hvis de ældre får behov for meget pleje. Men det kræver undtagelse fra en række regler, og det skal godkendes, inden de ældre bliver visiteret til huset, hvilket snart sker.
Aarhus Kommune

Usædvanligt lang svartid presser forsøg i Aarhus

Aarhus risikerer at tabe sine frikommuneforsøg på gulvet, da svar fra Indenrigsministeriet er et halvt år forsinket. Det fortæller rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus, Jette Skive (DF).

frikommuneforsøg

Af Christian Olesen | [email protected]

Aarhus håber at sætte to frikommuneforsøg i søen i 2020. Derfor sendte man ansøgninger afsted ved ansøgningsfristen 1. april i år. Men siden da har kommunen ikke hørt noget fra Indenrigsministeriet, der behandler ansøgningerne og skal godkende dem.

Det vækker frustration i Aarhus.

- På begge sager oplever vi, at svartiden er og har været usædvanlig lang. Min forvaltning har flere gange haft kontakt med Social- og Indenrigsministeriet og efterspurgt et svar, siger Jette Skive (DF), rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus.

Oprindeligt kunne Aarhus og tre andre kommuner, der søgte i foråret, regne med at få svar i løbet af sommeren. Men folketingsvalg, regeringsdannelse og en lang række andre årsager forsinkede behandlingen af ansøgningerne. Uden at kommunerne blev orienteret om en ny tidsplan.

  Vi er under stærkt tidspres.

I stedet har Indenrigsministeriet gemt ansøgningerne fra foråret og behandler dem nu sammen med en række nye ansøgninger, der kom 1. oktober. Det var nemlig datoen for anden og sidste ansøgningsfrist til denne omgang frikommuneforsøg.

Nu fortæller Indenrigsministeriet til kommunen.dk, at kommunerne kan forvente svar senest ved udgangen af december. Men det har Aarhus ikke hørt, og den lange svartid kan betyde, at de to forsøg ikke når at komme i stand.

Søger andre løsninger
Et af Aarhus’ forsøg handler nemlig om at flytte demente beboere i kommunale specialboliger fra en gammel bygning til en ny. Flytningen skal ske ved udgangen af 2020, når de gamle specialboliger nedlægges, og beboerne derfor skal til nogle helt nye boliger.

Her vil Aarhus gerne søge fælles værgemål for alle demente beboere på én gang i stedet for at søge for hver af de 74 beboere. Det sikrer, at de kan flytte samtidig.

Men det kræver også godkendelse i god tid, før Aarhus kan nå at få styr på det hele. Forsøgets tidsplan er derfor presset.

Med svar i slutningen af december er det måske muligt, men det står værre til med Aarhus’ andet forsøg, som handler om et nyt bosted kaldet Generationernes Hus. Her vil Aarhus prøve at indføre nogle nye regler for de ældre beboere, hvor man kan flytte de ældre fra ældreboliger til plejeboliger, hvis de ældre kræver for meget pleje. Men forsinkelsen gør detsvært.

- Det er væsentligt, at Aarhus Kommune i god tid inden kommende beboere visiteres til ældreboligerne ved, om det er en mulighed. Hvis Aarhus får afslag på ansøgningen, skal der søges ad andre veje fx udvidet udfordringsret. Og eftersom huset står færdigt i sommeren 2020, haster det meget med et svar, siger Jette Skive.

Kan I stadig nå det hele?

- For Generationernes Hus kan det få den konsekvens, at vi ikke kan nå at afsøge andre muligheder, inden kommende beboere visiteres til boligerne der. Så nej, vi er under stærkt tidspres.

Savner klarhed
Jette Skive ser derfor gerne, at der snart bliver meldt klare linjer ud fra Indenrigsministeriet, så Aarhus Kommune ved, hvilken vej de skal gå.

- Vi er meget glade for muligheden med frikommuneforsøg, men den lange sagsbehandlingstid, vi indtil videre har oplevet, betyder, at vi ikke kan få glæde af den. Det er rigtig ærgerligt, siger Jette Skive.

Hun efterlyser særligt, at ministeriet informerer nærmere om, hvornår kommuner kan forvente svar, så de ved, om de skal afsøge andre muligheder eller droppe forsøget.

- Selvfølgelig vil det bedste være, at sagsbehandlingstiden nedsættes. Men klarhed og tydelighed i processen ville også have været en stor hjælp undervejs. Herunder løbende orientering om status med videre, siger Jette Skive.

Innovation

Social & sundhed

Tilmeld dig nyhedsbrevet