Af Orla Østerby
 | Kommunalordfører, landdistrikts- og ø-ordfører, Det Konservative Folkeparti
Billede

Uret tikker: Brug for flere læger nu

Manglen på praktiserende læger rammer særlig hårdt i nogle områder af landet og kræver politisk handling nu, skriver Orla Østerby (K).

synspunkt

Hvis én udvikling i sundhedsvæsenet bekymrer mig særligt meget, er det vores massive og fortsat stigende mangel på læger. Tænk sig, at flere end 200.000 danskere om få måneder vil stå uden egen praktiserende læge.

200.000! Et foruroligende tal, som kun vil fortsætte sin himmelflugt i årene, der kommer. Sådan en prognose kalder på handling fra Christiansborg. 

Derfor vil Det Konservative Folkeparti uddanne det antal praktiserende læger, som er nødvendigt for, at alle danskere kan blive tilknyttet én fast. Med vores forslag vil optaget på uddannelsen i almen medicin blive øget med 100 ekstra studerende om året frem mod 2027. Det vil give 1.500 flere læger og dermed sikre, at alle får en fast praktiserende læge. 

Syv ud af ti tager ingen nye patienter
For noget skal der gøres. I dag har 70 pct. af landets praksisser lukket for nye patienter, og mange læger står foran at skulle pensioneres. Gennemsnitsalderen for en praktiserende læge er over 60 år i hele 58 postnumre.

Når ingen nye står klar til at tage over, skaber det et stort pres på andre praksisser, hvor læger i forvejen sidder med op mod 1.600 patienter hver. Flere patienter hos en i forvejen presset lægepraksis kan så give lang ventetid på at få en konsultation. Det er på ingen måde godt for nogens sundhed at vente længe på at blive udredt, og den negative spiral skal vi have brudt. 

  Vi kan ikke bare se passivt til, mens så mange danskere mister deres læge.

Både for lægerne og patienternes skyld. Ofte har en læge bedre forudsætninger for at kunne stille den rette diagnose, når vedkommende kender patienten og dennes sygdomshistorie indgående. Omvendt giver det tryghed for patienten at komme hos den samme læge gennem mange år. En, man tør åbne sig og lufte sine bekymringer over for. En, hvis lægefaglige dømmekraft man har tillid til.  

Den bedste dækning er også billigst
Tilfredsheden er da også større blandt patienter, der kommer i en traditionel lægepraksis, end hos dem, som må bruge nødløsningen; at gå på en regions- eller udbudsklinik for at blive tilset. Det viser en undersøgelse fra Kvalitet i Almen Praksis (KIAP). 

Men ikke alene opleves kvaliteten som bedre end på nødklinikkerne. Det koster også væsentligt mindre at drive en traditionel praksis. Ifølge en analyse fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO havde regionerne sidste år ekstraudgifter på 30 mio. kr. til at drive udbuds- og regionsklinikker. Udgiften per patient var hele 57 pct. højere i regionsklinikker og 12 pct. højere i udbudsklinikker end i traditionelle lægepraksisser. Vi kan altså frigøre penge og investere dem i mere sundhed til danskerne, hvis vi skaber flere og bedre muligheder for almen praksis rundt om i landet. Men det kræver, at der er politisk vilje til at løse problemet. 

I dag bor hele 1,8 millioner danskere i et område, hvor lægedækningen er under pres. Et pres, der skal handles på, for vi kan ikke bare se passivt til, mens så mange danskere mister deres læge. Noget så fundamentalt som den praktiserende læge, der er indgangen til sundhedsvæsenet for den enkelte patient, må vi ikke forsømme. Det er almen praksis alt for vigtig til. Lægemanglen i Danmark må og skal være en politisk topprioritet. For uret tikker, og tiden er inde til at handle nu. 

Blog

Land & by

Social & sundhed

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet