Unge advarer mod at tivolisere valg

Kreative påfund som valgfester, armbånd og præmier lokker ikke de unge til stemmeurnerne. Nu vil forskere teste effekten af at sende sms’er, breve og emails.

Kommunalvalg 2013

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Vi er ikke stemmekvæg, der kan lokkes til valgtruget med godbidder. Sådan lyder det fra de unge, som har deltaget i 17 demokrativærksteder landet over arrangeret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

På demokrativærkstederne har de ’voksne’ fremlagt originale ideer om fester for valgdeltagere, konkurrencer, iPads til hver hundrede vælger og armbånd, når man har stemt. Men førstegangsvælgerne forkaster de skæve påfund.

- De unge siger klart, at der ikke er noget quickfix, der jager de unge til stemmeurnerne. De afviser faktisk enhver form for tivolisering af demokratiet, hvor man tænker, at man bare skal holde en stor fest eller noget andet bemærkelsesværdigt, siger regeringens repræsentant Marianne Thyrring, der har stået for rundturen til de 17 kommuner.

Landet over bryder borgmestre og byrådspolitikere ellers hjernen for at finde på tiltag, der kan få flere til at sætte deres kryds til november. Ved sidste kommunalvalg nåede valgdeltagelsen på 66 procent det laveste niveau i 35 år, og kun lidt under halvdelen af unge i alderen 19 til 25 år afgav deres stemme. Samtidig viser et studie fra Københavns Universitet, at der i denne aldersgruppe var et fald i valgdeltagelsen på otte procentpoint fra 1997 til 2009.

Biografen som belønning

Det får nu blandt andre Tårnby til at reagere. Kommunalbestyrelsen har besluttet at arbejde videre med op mod ti ekstraordinære valgtiltag med særligt fokus på de unge. De unges interesse for kommunalvalg er helt central både for kommunalbestyrelsens legitimitet og kommunestyrets fremtid, mener borgmester Henrik Zimino (S).

Kommunen er gået så vidt, at de har spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, om det vil være lovligt at uddele biografbilletter til hver 10. vælger på valgstederne. Det har ministeriet blankt afvist.

Forslaget får heller ikke umiddelbart ros fra ph.d. Jens Olav Dahlgaard fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, der er med i et valgprojekt målrettet unge i samarbejde med kommuner og organisationer, herunder Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF.

- Jeg synes, det er lidt ovre i tivoliseringen af valget, og jeg synes ikke, det er en god idé. Man skal passe på med ikke at give folk forkerte incitamenter til at stemme, siger Jens Olav Dahlgaard.

Henrik Zimino forstår udmærket kritikken og er da heller ikke ked af ministeriets svar.

- Initiativet viste, at vi gerne vil have fat i borgerne og få dem til at stemme, men nej, jeg synes ikke, man skal tivolisere valget, eller man skal belønnes for at gøre sin pligt, siger han.

Tårnby iværksætter der-
imod en lang række mere traditionelle tiltag helt i tråd med projektet fra Københavns Universitet. Her vil kommunerne opfordre borgerne til at stemme ved at sende sms’er og emails, lave mobile afstemningssteder, sende breve til førstegangsvælgere og banke på borgernes døre.

- Forskningsmæssigt er det på sin vis nyskabende, fordi vi i Danmark aldrig rigtig har målt effekterne af det, som vi laver. Og vi håber med projektet at finde de mest omkostningseffektive måder at øge valgdeltagelsen på, siger Jens Olav Dahlgaard.

Pinligt at se på

Han ser med alvor på særlig de unges ulyst til at stemme, da vanen med at blive hjemme ved de første valg ofte fører til en fremtid som sofavælger. Et par af årsagerne til frafaldet er, at de unge står i en tid med store omvæltninger, hvor de flytter hjemmefra og stifter nye fællesskaber, ligesom mange unge hidtil kun har haft begrænset kontakt og relation til kommunen.

Han advarer ligesom de unge mod, at Danmark i jagten på de unges stemmer forsøger at gøre valget mere poppet.

- Det er noget, som vi og DUF går meget op i. Man har nogle erfaringer fra Norge sidste år, hvor man ville henvende sig til de unge, og det blev simpelthen så pinligt at se på. Det var lidt som en forælder, der prøver at være ung med de unge, og det er totalt mislykket, siger han.

På mange af demokrativærkstederne oplevede Marianne Thyrring, at de unge selv direkte frarådede at bruge Facebook til valgreklame. Facebook er til fester og møde med vennerne, lød svaret. Et amerikansk studie fra University of California viser ellers, at beskeder på Facebook ved valget i 2010 som ’I dag er valgdag’ var med til at booste valgdeltagelsen betragteligt. Både Marianne Thyrring og Jens Olav Dahlgaard vurderer også, at Facebook brugt med omtanke kan være en god løsning. 

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet