Undervisningsminister vil udvikle ny ordblindetest

Ny test skal sikre hurtigere hjælp til ordblinde skoleelever.

Børn & unge

Af Redaktionen | [email protected]

 

Ordblindhed skal opdages, inden unge begynder på en ungdomsuddannelse, mener undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V). Derfor har han sat gang i udviklingen af en ny test, der skal bruges i folkeskolen til at opdage læse- og skrivevanskeligheder, som ellers først bliver opdaget på ungdomsuddannelserne.

”Nogle elevers problemer bliver først opdaget, når eleven bliver stillet over for nye udfordringer på ungdomsuddannelserne. Regeringen er fast besluttet på at gøre noget ved det problem,” siger Troels Lund Poulsen.

Test klar om to år

Der findes i dag en test, som ungdomsuddannelserne kan bruge til at screene de studerende for problemer med at læse og skrive. Det er den test, der skal videreudvikles, så den kan bruges på mellemtrinnet i folkeskolen. Troels Lund Poulsen regner med, at testen vil være klar til brug om to år.

Den nye test bliver mødt med positiv mine fra Christine Antorini (S), som efterlyser en test, der kan bruges allerede i 0. klasse. Det har ministeren lovet at undersøge.

Den nye test kommer efter længere tids kritik af, at ordblinde må vente længe på at få de nødvendige hjælpemidler, når de begynder på en ungdomsuddannelse.

Skolestyrelsens målsætning er, at 70 procent af ansøgerne skal have deres hjælpemidler inden for 30 dage. Alligevel får blot 26 procent hjælp inden for tidsfristen. Det mener både undervisningsministeren og oppositionen er for dårligt.

Ifølge ministeren er der tre årsager til de lange ventetider: Uddannelsesstederne ansøger for sent om hjælpemidler, samarbejdet mellem kommune og stat er for usmidigt, og nogle elevers vanskeligheder bliver først opdaget, når eleven er begyndt på uddannelsen. Det nye test skal sætte en stopper for det sidstnævnte problem.

 

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet