Umuligt at overholde scenetilladelser

Regler om tilladelser til mobile scener og tribuner er i praksis umulige at efterleve for kommuner og arrangører, mener Festivaldanmark. De opfordrer til nye typer godkendelser.  

Lovbrud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Cirkusser, festivaler og friluftsteatre skal lave krumspring ud over det sædvanlige, når de turnerer Danmark rundt. På grund af en orienteringsskrivelse fra 1992 er de nemlig alle omfattet af byggelovens §2. Det medfører, at de først må påbegynde opførelse af mobile scener og tribuner, når de har en skriftlig byggetilladelse fra kommunen, og først tage udstyret i brug, når de har en skriftlig ibrugtagningstilladelse.

”Den korte formulering er, at der ikke findes et eneste sted i Danmark, hvor loven bliver overholdt, for det er ­ikke muligt i praksis,” forklarer Henrik Bondo Nielsen, formand for Festivaldanmark.

I realiteten ville lovens ord betyde, at arrangører måtte leje udstyret mindst en uge mere i hver kommune for at vente på den skriftlige ibrugtagningstilladelse. Derfor bliver kommuner nødt til at opfinde sagsgange og give tilladelser på bagkant.

”Når man ved, at loven ikke bliver overholdt, så synes jeg altså, at man skal lave dem om,” siger Henrik Bondo Nielsen.

Ser på sagen

I Roskilde benytter man sig gerne af mundtlige ibrugtagningstilladelser i de tilfælde, hvor det er midlertidige konstruktioner for en periode på maksimalt to uger, som kommunen skal give tilladelse til år efter år.

”Tidsmæssigt kan vi ikke nå at give skriftlige ibrugtagningstilladelser, så når det er samme konstruktioner, som tidligere er blevet godkendt i kommunen, og når det skal gå hurtigt, giver vi det gerne mundtligt, efter vi har foretaget syn af konstruktioner,” forklarer byggesagsbehandler Ahmad Sima. 

Henrik Bondo Nielsen foreslår, at man laver en slags typegodkendelse for et år eller mere, som i dag gælder for telte og forlystelseskonstruktioner. Det vil give en regelmæssig kontrol, og kommuner kan stadig stå for at godkende udstyrets placering.

Erhvervs- og Byggestyrelsen oplyser til Kommunen, at man er i dialog med Beredskabsstyrelsen om, hvorvidt der er behov for yderligere regler på området.

Kultur

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet