Ulovligt dræn i privat jobcenters pengekasse

Trods underskud i kassen trak moderselskabet penge ud af det private jobcenter Agens i Køge. Det er ulovligt, siger en ekspert, som anbefaler politianmeldelse. 

Forvaltning

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Det hollandske moderselskab har ribbet det private jobcenter Agens i Køge, som i januar gik konkurs. Det er klart ulovligt, siger en ekspert, som anbefaler, at bestyrelsen både bliver slæbt i retten og meldt til politiet. 

I januar måtte direktøren for det private jobcenter Agens erkende, at der hverken var penge til at betale løn til de ansatte eller firmaets leverandører. Kommunen har bedt professor Caspar Rose fra Copenhagen Business School, CBS, gennemgå det nyeste årsregnskab fra Agens Danmark. 

Regnskabet er indgivet i maj 2009. Det viser, at Agens Danmark kom ud af 2008 med en negativ egenkapital på 7 millioner kroner. Alligevel tilbagebetalte selskabet i første kvartal af 2009 et lån på 4 millioner kroner til moderselskabet. 

”Det er ret graverende, at man indfrier et lån, vel vidende at egenkapitalen er negativ. Det må man simpelthen ikke,” siger Caspar Rose. 

”En bestyrelse har en klar forpligtelse til at sørge for en forsvarlig formueforvaltning. Den skal altså sørge for, at der er penge nok i kassen til driften af selskabet,” siger han. 

Caspar Rose vurderer, at der er tale om en klar overskridelse af selskabsloven. Det betyder, at bestyrelsen i det danske selskab kan gøres ansvarlig, og at det hollandske selskab kan blive tvunget til at betale pengene tilbage til det konkursramte selskabs kreditorer. 

”Min anbefaling er, at man anlægger en civilretlig erstatningssag,” siger Caspar Rose. 

Mistanke om skyldnersvig

Men sagen kan vise sig at have endnu voldsommere konsekvenser. For ved at kræve lånet indfriet har bestyrelsen stillet det hollandske moderselskab bedre end andre kreditorer. Og hvis det er sket forsætligt, så er der tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 283 om skyldnersvig – en forseelse, der kan give op til halvandet års fængsel. 

”Hvis bestyrelsen har gjort det for at tilgodese deres egne interesser og været ligeglade med andre, så er der tale om skyldnersvig,” siger Caspar Rose: ”Men det kræver, at det kan bevises, at det har været forsætligt. Derfor vil jeg anbefale, at man politianmelder bestyrelsen.”

I Køge ser kommunaldirektør Peter Frost meget alvorligt på de nye oplysninger. 

”Hvis det her virkelig er sandt, så står vi i en usædvanlig og meget alvorlig situation. Vi vil give oplysningerne videre til kurator, og så er det op til ham at vurdere, hvad der skal ske,” siger han.

Kuratoren i boet er advokat Torsten Vagn Hansen. Han siger, at han ikke har taget stilling til det aspekt endnu. 

”Der er en del praktiske forhold, jeg har skullet tage mig af i den indledende fase. Derfor har jeg ingen kommentarer til det. Men jeg har da noteret mig, hvad du fortæller. Og det vil indgå i mine overvejelser,” siger han. 

Hverken Agens Danmark, Agens i Holland eller selskabets danske advokat Claus Abildstrøm har ønsket at udtale sig til denne artikel.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet