Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på mindst 306 mio. kr., til private virksomheder uden udbud. 
Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på mindst 306 mio. kr., til private virksomheder uden udbud. 
Foto: Pressefoto via ARC.

Aftaler uden dokumentation og røde advarselslamper: Ulovlige indkøb overstiger 300 mio. kr.

Amager Ressource Center har handlet ulovligt for mindst 306 mio. kr., viser dokumenter, der samtidig afslører, at det kommunalt ejede affaldsselskab i årevis har haft et omfattende rod i dokumentationen bag store millionordrer.

de ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] [email protected]

Omfanget af ulovlige indkøb hos Amager Ressource Center (ARC) - et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber - er større, end det hidtil er blevet dokumenteret.

Det viser en gennemgang af en advokatundersøgelse og en række bilag, som kommunen.dk har foretaget.

Siden 2010 har selskabet købt ind for mindst 306 mio. kr. i strid med de lovpligtige udbudsregler. Hertil kommer to aftaler til en samlet værdi af 12,2 mio. kr., som advokatfirmaet Bech-Bruun har stemplet som delvist ulovlige - hidtil har offentligheden fået kendskab til ulovlige indkøb for 289,5 mio. kr.

- Omfanget af ARC's brud på udbudsregler er uhørt. Jeg kender ikke til lignende sager, hvor omfanget har vist sig at være så stort, siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater.

- Der er så mange huller i osten, at det ligner systematisk, elendig offentlig forvaltning gennem flere år, siger han.

Manglende dokumentation

Gennemgangen afslører samtidig, at det ikke kun er lovligheden af indkøb, som selskabet langt fra har haft styr på.

Mens ARC i årevis har brudt reglerne om udbud systematisk, har selskabet ifølge dokumenterne også haft et omfattende rod i en lang række kontrakter.

I flere tilfælde konstaterer selskabet, at der ingen skriftlige aftaler er, mens der også er indgået aftaler, uden at hverken kontraktens værdi eller tidsperiode har været nævnt i aftalerne.

Flere af kontrakterne er desuden helt forsvundet, fremgår det af en undersøgelse af sagen fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

Her er der tale om manglende dokumentation for kontrakter, der samlet løber op på 87,5 mio. kr., viser gennemgangen.

"Ingen dokumentation af, at kontrakten er forlænget," skriver advokaterne om et indkøb til 21,6 mio. kr.

"Vi er ikke blevet forelagt nogen nærmere vurdering eller dokumentation herfor," konkluderer Bech-Bruun om en aftale til en værdi af 3,6 mio. kr. med en virksomhed, som ifølge ARC's egen forklaring skulle være det eneste firma, der kunne levere det indkøbte.

Den samme forklaring har ARC brugt om en aftale til en værdi af 22,2 mio. kr. Ifølge Bech-Bruun påhviler der "ordregiver en betydelig og ofte vanskelig bevisbyrde for, at et givet behov ikke kan opfyldes af andre leverandører."

"Der er ikke fremlagt materiale vedrørende markedsundersøgelser eller anden form for dokumentation, der kan understøtte en sådan vurdering," lyder konklusionen om aftalen.

Regelbrud for millioner

Et af Danmarks største kommunalt ejede affaldsselskaber, Amager Ressource Center (ARC), har i årevis brudt udbudsloven. Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

Selskabet har i strid med reglerne direkte tildelt opgaver, der samlet løber op på mindst 306 mio. kr., til private virksomheder uden udbud. 

Advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsfirmaet Deloitte er i øjeblikket i færd med at undersøge årsagerne til det systematiske regelbrud. Undersøgelsen er den tredje i sagen.  

En lang række af de ulovlige indkøb er foretaget i selskabets Energi-afdeling, hvor den nu tidligere konstituerede direktør, Dan Fredskov, har været den øverste chef siden 2007. Selskabet har på baggrund af sagen sendt Dan Fredskov hjem, mens han udarbejder en redegørelse om sin egen rolle i sagen.

Samtidig viser en gennemgang, at ARCs ledelse siden 2011 har brugt mere end 2,4 mio. kroner på rejser, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser. Der er blandt andet købt mere end 1.400 flasker vin og betalt for julefrokoster med kuvertpriser langt over det tilladte.

Advarselslamperne burde blinke

Den manglende dokumentation, som er gået igen i ARC’s millionkontrakter, er ikke kun et spørgsmål om formaliteter eller papirer i en støvet mappe. Ifølge Jacob Georg Naur er den slags dokumentation, som ARC har manglet, et helt banalt og centralt element i den offentlige indkøbsproces.

- Det, der er problemet, når man køber ind på må og få og uden papirer, er, at så har du heller intet grundlag for at vurdere, om du er under eller over tærskelværdien, siger han og tilføjer, at det ligeledes er svært at vurdere, om en leverandør lever op til en aftale, hvis der er mangler i kontrakten.

Ifølge udbudsjuristen risikerer den offentlige indkøber at sende penge ud ad vinduet, når der mangler dokumentation, fordi det gør det vanskeligt at kontrollere, hvad der betales for, og om det, selskabet betaler for, lever op til aftalen.

- Hvis man ikke ved, hvad der købes ind løbende, har man ingen anelse om, hvorvidt man overtræder udbudsreglerne eller ej. Det er altid en advarselslampe, når man ikke har papirer på, hvorfor der skal betales det ene og det andet.

Skal gøre sit forarbejde

En af de leverandører, der årligt har fået så store summer, at advarselslamperne ifølge Jacob Georg Naur burde blinke, er ABB. Firmaet har årligt fået mellem 1,1 og 1,2 mio. kr. for at levere styringssystem til et anlæg, ligesom ABB også via en anden kontrakt årligt har fået mellem 2 og 2,2 mio. kr. for andre anlægsydelser.

Der synes “at have været tale om indkøb, der (selv hvis indkøbene skal vurderes isoleret) har overskredet tærskelværdien i forsyningsvirksomhedsdirektivet,” skriver Bech-Bruun om indkøbene i redegørelsen.

Netop derfor er det ifølge udbudsjuristen vigtigt at gøre sit forarbejde ordentligt, inden kontrakterne underskrives, ellers risikerer den offentlige indkøber hurtigt at overskride grænserne for, hvornår en opgave skal sendes i udbud.

- Tærskelværdien kræver nogle gange, at indkøb, som ligner hinanden, bliver lagt sammen over en vis periode. Hvis man køber ind gennem et udbud, får man tænkt hele indkøbet igennem fra start til slut, siger Jacob Georg Naur.

Udbud endte galt

Selv i de tilfælde, hvor ARC har sendt en opgave i udbud, er der eksempler på, at det er endt med et regelbrud.

Ifølge advokatundersøgelsen fra Bech-Bruun indgik affaldsselskabet eksempelvis en aftale med et firma efter et EU-udbud i 2009 om leje, opstilling og nedtagning af stilladser.

I januar 2013 valgte ARC at ophæve kontrakten med den begrundelse, at firmaet, der vandt EU-udbuddet, ikke kunne leve op til arbejdsmiljøloven eller kravene i kontrakten.

I stedet overdrog selskabet ordren direkte til et andet firma, Dansk Stillads Service A/S, uden et nyt udbud i januar 2013, selvom arbejdet ifølge advokatfirmaet burde have været sendt i udbud.

Så sent som i 2018 har ARC igen indgået en aftale med Dansk Stillads Service A/S uden udbud, der nu løber frem til oktober 2019. De seneste fem år har virksomheden modtaget ordrer for i alt 13,4 mio. kr. fra ARC.

Ifølge Bech-Bruun er der ikke ”foretaget en konkurrenceudsættelse efter noget regelsæt”. Med andre ord har ARC brudt reglerne om udbud ved indkøbene hos leverandøren.

kommunen.dk har uden held forsøgt at få en kommentar fra ARC's direktør, Jacob Hartvig Simonsen. Han oplyser via sin pressechef, Morten Kramer Nielsen, at "det er hævet over enhver tvivl, at ARC ikke har været dygtige nok omkring udbud."

- Vi er i fuld gang med at rette op. Nye arbejdsgange, bedre systemer, øgede ressourcer og større ledelsesmæssig opmærksomhed på udbudsreglerne. Vi er i fuld gang med at forberede en større mængde udbud på den baggrund, skriver Morten Kramer Nielsen i et skritligt svar.

Indkøb

Teknik & miljø

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet