Ugyldige vandplaner presser kommuner

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse sætter kommunerne i en stor klemme, fordi meget anden planlægning afhænger af vandplanerne 

VAND

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I snart et år har kommunerne arbejdet på at lave handleplaner, der kunne føre vandplanerne ud i livet, men i denne uge har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort, at de statslige vandplaner ikke længere er gyldige. Afgørelsen rammer ikke kun miljøet, men har store konsekvenser for kommunerne, fordi de kommunale handleplaner er nu også er ugyldige.

- Afgørelsen sætter kommunerne i en stor klemme, også i forhold til al den anden planlægning som man har tilpasset efter vandplanerne, siger Carsten Cederholm, som er projektleder på vandplaner i Hillerød, til dk-teknik. Han mener, at de ugyldige vandplaner gør det umuligt for kommunerne at nå miljømålene i vandrammedirektivet.

Derud over afhænger bl.a. de kommunale spildevandsplaner også af vandplanerne, og forsyningsselskaberne har allerede i forvejen ventet længe på, at begge planer skulle blive færdige.

Et stort besvær
Spildevandsplanerne vil som konsekvens af de ugyldige vandplaner blive udskudt mange steder, og det vil betyde, at planer om udbygning af fx rensningsanlæg går i stå- også selv om de ikke direkte er en del af vandplanerne. Og det har skabt frustration i kommunerne.

- Ingen har helt styr på konsekvenserne endnu. Udfordringerne skal nok blive løst, men de bliver ikke løst på den mest hensigtsmæssige måde, siger Carsten Cederholm.

Han peger på, at selv om der ikke bliver ændret så meget som et komma i vandplanerne, vil handleplanerne alligevel blive forsinket med mindst et halvt år, selv om de kan vedtages i stort set samme form. Men hvis Naturstyrelsen først begynder at rette fejl, skal kommunerne også til at lave nyt kortmateriale. I så fald vil størstedel af dette års arbejde være spildt.

- Ændringer vil komme til at koste endnu mere tid, endnu flere ressourcer, endnu flere penge og være et stort besvær, siger Carsten Cederholm, som efterlyser en hurtig tilbagemelding fra miljøministeren om, hvordan kommunerne nu skal forholde sig, og hvilket tidsperspektiv de kan forvente.   

V vil have ændringer med
Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har meldt ud, at de ikke regner med, at der kommer de store ændringer i planerne, mens Landbrug og Fødevarer og Venstre netop efterspørger dette.

- Vi vil sikre os, at vi får ændringerne med, så der ikke skal køres flere runder af vandplanerne, siger Venstres miljøordfører Henrik Høegh til dk-teknik. Han har i dag indkaldt ministeren til samråd om konsekvenserne af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

 

FAKTA
Vandplanerne har igennem de sidste år sat Danmark under massivt pres. Først fordi fristen for vedtagelse under den tidligere borgerlige regering blev overtrådt med to år, dernæst fordi Kommissionen stævnede Danmark for traktatbrud. 

Tidligere i år valgte EU-Domstolen dog at indstille sagen, fordi regeringen i december 2011 vedtog vandplanerne.

Det er høringsfristen på otte dage i december sidste år, som Natur- og Miljøstyrelsen nu har truffet endelig afgørelse om, var for kort.

Derfor er de ellers længe ventede vandplaner nu erklæret ugyldige.     

 

Problemer for kommunerne i forbindelse med de ugyldige vandplaner ifølge Carsten Cederholm:

· Kommunerne har ansat nye medarbejdere til at implementere

vandplanerne. De ressourcer kommer til at mangle i den anden ende.

 

· Mange kommuner er allerede i gang med projekter, som de nu ikke kan få

penge til.

 

· Mange kommuner er i gang med at tilpasse deres øvrige planlægning og har

f.eks. ventet med at vedtage spildevandplanen.

 

· Det vil gå ud over miljøet, og kommunerne kan nu umuligt nå miljømålene i

vandrammedirektivet.

 

- Forholdet til landbruget bliver sat på en hård prøve og det vil gøre

kommunernes arbejde svære i fremtiden.

 

- Hvis der ikke længere er en bred aftale om vandplanerne,

vil det være svært at tænke langsigtet i kommunerne, fordi et

folketingsflertal kan ændre forudsætningerne fra dag til dag.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet