Ufaglærte finder skolebøgerne frem

Jobbene forsvinder støt for de ufaglærte i Jammerbugt. Derfor er kommunen gået i offensiven for at uddanne og opkvalificere befolkningen.

Portræt: Jammerbugt Kommune

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Om tirsdagen spiste 45-årige Knud Amtoft frokost med kollegerne på fabrikken Migatronic i Fjerritslev. Dagen efter, den 29. april, sad han med blikket vendt mod skoletavlen i lokalerne på VUC i Brovst. Knud Amtoft blev opsagt i en stor fyringsrunde, men sagde straks ja til at skifte arbejdsløshed ud med skolebænken. I op mod 80 uger skal han følge fagene dansk, engelsk, matematik og erhvervsøkonomi. En svær proces, når man har arbejdet som ufaglært på fabrik i 25 år, og folkeskolen ikke just var ens kop the. 

”Jeg vil sige det på den måde, at jeg var der da nok mere for at spise madpakker end for at lære noget. Det hævner sig nok lidt i dag,” siger Knud Amtoft.

Krisen har været hård ved de ufaglærte i Jammerbugt. Det mærker man i høj grad på VUC.

”Det, der er nyt for os, er, at den her krise har været så kolossal omfattende for vores egn og været fantastisk hård ved de ufaglærte jobs. Det betyder, at rigtig mange af de jobs stort set er forsvundet her på egnen,” forklarer Jens Jørgen Guldberg, der er leder af VUC Nordjyllands afdeling i Jammerbugt.

Udnytter krisen

Beskæftigelseschef i Jammerbugt Leif Sørensen oplyser, at antallet af ledige i a-kasserne er steget fra omkring 600 i juni sidste år til cirka 1400 i år. En situation som kommunen nu forsøger at vende til noget progressivt. 

”Vi har fra starten forsøgt at udnytte, at lavkonjunkturen er en enestående chance for at fastholde og opkvalificere borgerne,” siger han.

Det gælder ikke blot de arbejdsløse, men også dem i arbejde. Inden for ældreområdet skal foreløbigt 26 ansatte i gang med at efteruddanne sig i 14 måneder. De skal afløses af 36 arbejdsløse, der har meldt sig frivilligt. Heriblandt syv mænd.

Til gengæld er det langt alvorligere, at kommunen har mellem 450 og 500 unge på kontanthjælp.

”Det er jo en katastrofe, og vi har meget fokus på, at vi simpelthen ikke må tabe en ungdomsårgang på gulvet,” fortæller Leif Sørensen.

Kommunen har fået kortlagt, at der primært er tre barrierer, der holder de unge tilbage fra arbejdsmarkedet. De unge vil ikke flytte efter job, en del har mangelfulde læse- og skrivefærdigheder, og så er de generelt præget af pessimisme og resignation over deres jobsituation.

Halter bagefter

Selv om Jammerbugt har mange arbejdspladser inden for den konjunkturfølsomme byggesektor, så er man klar over, at mange ufaglærte jobs aldrig vender tilbage. En erkendelse der også er nået langt ud blandt de ufaglærte. Det mærker man på VUC. 

”Vi er i gang med at leje nye lokaler og ansætte nye lærere, men vi døjer simpelthen med at følge med,” forklarer Jens Jørgen Guldberg, der i år regner med dobbelt så mange grossister som sidste år. Og langt flere af dem er mænd end normalt. For Knud Amtoft synes skolebænken også som det eneste rigtige.

”Det er selvfølgelig altid en svær tankegang, når du har arbejdet næsten konstant i 25 år, men som verden ser ud, er der jo ikke arbejde til alle, og så må du prøve noget andet.”

Han vil dog ikke afvise, at han lægger regnemaskinen og tager arbejdshandskerne på igen, hvis det rigtige ufaglærte job dukker op.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet