Uenighed om to-sprogede ballademagere

Kommuner, der ikke tager hånd om unge kriminelle flygtninge og efterkommere, skal straffes. Det mener de Konservative, som er villige til at ramme kommunerne på pengepungen.

Af Mia Tang | [email protected]

Efter de Konservatives mening er der så stor forskel på, hvor meget og hvor lidt kommunerne gør for at undgå, at unge indvandrere og efterkommere havner i kriminalitet, at der er brug for at nytænke.

”Når integration skal livliggøres,har kommunerne hovedansvaret,” fastslår Nasar
Khader, konservativ integrationsordfører. ”Men viljen til at gøre noget er tilsyneladende meget forskellig, og det er vores indtryk, at der er for
megen kassetænkning.”

Derfor lægger partiet nu i sit integrationsudspil op til, at hvis en kommune ikke har grebet effektivt ind, før den unge er 15 år og passerer den kriminelle lavalder, så skal kommunen straffes økonomisk ved, at de får en del af regningen for den unges anbringelse.

”Vores mål er at undgå, at de overhovedet ender som kriminelle. Der skal sættes fokus på de kommuner, der gør det godt, så ”best practice” kan være en inspiration for de kommuner, som gør
for lidt,” siger Naser Khader.

Opråb fra borgmesteren
Et af stederne med ”best practice” kunne være Hvidovre Kommune, der har mange flygtninge og indvandrere, og som har oplevet en del ballade med de unge – især i bebyggelsen Avedøre
Stationsby.

I vinter havde man problemer med hjemmerøverier og ballade omkring stationen, men så skred kommunen ind med borgmester Milton Graff Pedersen (S) i spidsen. Han afholdt borgermøder i bebyggelsen, skrev til alle beboerne på fire forskellige sprog, og med hjælp fra lokalråd og kredsråd lykkedes det at få genåbnet nærpolitistationen. Samtidigt er der i området blevet ansat flere med anden etnisk baggrund og flere gademedarbejdere.

Der er kommet et tilbud specielt til udenlandske piger og kvinder for at få dem til at markere sig stærkere, SSP-arbejdet er blevet styrket, og nu arbejder kommunen på at finde et egnet fritidslokale til de unge.

Hos borgmesteren vækker idéen om at straffe kommunerne økonomisk undren: ”Det lyder helt tosset,” siger Milton Graff Pedersen. ”I bund og grund er børn under 15 år jo forældrenes ansvar,
og selv om vi skal gøre, hvad vi kan, for at give dem et bedre tilbud end at blive fascinerede af de ældre kriminelle unge, så har vi jo ingen sanktionsmuligheder over for familierne.

Så at straffe kommunen økonomisk giver ikke mening. Det giver mening at minde forældrene om, hvis børn det er.”

Samfundstjeneste og tilskud
Et andet ønske fra de Konservative er muligheden for at tvinge unge flygtninge og indvandrere, der har begået kriminalitet, til at deltage i noget lokalt arbejde – en slags samfundstjeneste – og partiet ser også på muligheden for at give et løntilskud, hvis firmaer ansætter unge på vej ud i kriminalitet.

Den idé er Milton Graff Pedersen meget enig i, men for ham at se er det helt store problem at finde firmaer, som vil give de unge en chance. ”Jeg tvivler meget på, at firmaer og institutioner vil stille
op til den opgave,” lyder kommentaren – møntet på begge forslag.

Erfaringen i Hvidovre viser nemlig, at bare det at finde et fritidslokale til netop denne gruppe unge er lidt af en udfordring. Der er ingen boligforeninger, som har lyst til at få dem inden for døren, så    hvem der vil ansætte dem, har borgmesteren svært ved at få øje på.

Til gengæld er der én del af udspillet, som Milton Graff Pedersen kun har godt at sige om, og det er de Konservatives ønske om at få bedre og klarere regler på området.

Det er der efter borgmesterens mening i høj grad brug for, har man selv erfaret i Hvidovre, og det har ikke gjort tingene nemmere. Alt i alt mener Milton Graff Pedersen dog, at kommunerne er på rette vej, og at den eneste måde at få styr på de unge ballademagere på er sejt og vedholdende lokalt arbejde, hvor der stilles klare krav til de unge, og hvor der tales ordentligt med dem.

”Integration af den her gruppe unge er en sej nød at knække, og det kan man ikke sidde på Christiansborg og lovgive sig igennem med straffe,” fastslår borgmesteren.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet