Uenighed om fremtiden for forbrændingsanlæg

Skal vi til at nedlægge forbrændingsanlæg - og i hvilket tempo? Det diskuterer miljøordførere og RenoSams direktør på Agora

TEMA: AFFALDSHÅNDTERING

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

Der findes cirka 30 forbrændingsanlæg samt enkelte specialanlæg i Danmark, som håndterer dagrenovation og lignende affald. Men i EU’s initiativ ‘Køreplan for et ressourceeffektivt Europa’ lægges der op til, at genanvendelse og affaldsforebyggelse skal erstatte en del af forbrændingsanlæggene i fremtiden.

Debattørerne på Agora er enige i, at vi fremover skal blive bedre til at genanvende. Men spørger man RenoSams direktør, Jacob H. Simonsen, så er øget genanvendelse ikke ensbetydende med, at forbrændingsanlæggene bliver overflødige.

- Forbrændingsanlæggene leverer i dag ca. 20 % af al fjernvarme i Danmark. Vi hverken kan eller skal på kort eller mellemlangt sigt lukke forbrændingsanlæggene.

Den overbevisning deler Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dorhmann, ikke, men han vil ikke klistre en tidsfrist på anlæggenes levetid endnu.

- Hvis jeg skal spå om fremtiden for forbrændingsanlæg i Danmark, så er mit bud helt klart, at der bliver færre anlæg i fremtiden, skriver Jørn Dorhmann på Agora.

Københavns Teknik-og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) tror på, at fremtiden kan byde på to forskellige modeller for forbrændingsanlæggene.

- Når der bliver mindre affald til forbrænding, skal vi vælge mellem at opretholde det nuværende antal forbrændingsanlæg, der til gengæld skal have en mindre kapacitet per anlæg, eller have færre anlæg med en større kapacitet. Om vi skal vælge den ene eller den anden model, må afhænge af, hvad der bedst kan svare sig, når man ser på økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Men det er vigtigt, at den samlede kapacitet til forbrænding ikke bliver så stor, at det fjerner incitamentet til øget genanvendelse og ressourceudnyttelse.

S: Organisk affald skal frasorteres
Et af de områder, der har betydning for, hvor meget vi i fremtiden sender til forbrænding, er det organiske affald.  Vi kan nemlig bruge det organiske affald langt smartere ved ikke at køre det til forbrænding, mener socialdemokraternes miljøordfører Torben Hansen.
På Agora opridser han en række punkter, der har betydning for Danmarks grønne omstilling. Et af dem lyder:

- Udnyttelse af næringsstoffer i det organiske affald – styrke og prioritere den særskilte indsamling af denne fraktion. Den rigtige løsning er at udsortere det organiske affald fra dagrenovationen. Det vil give bedre muligheder for bioforgasning, hvilket vil være et væsentligt bidrag til at genindvinde ikke-fornybare ressourcer, som fx fosfor.

Men en landsdækkende undersøgelse foretaget for avisen Kommunen og Dknyt viser, at kommunerne endnu ikke har set lyset i det organiske affald.
Ud af de 50 kommuner, som har deltaget i undersøgelsen, svarer 33 kommuner, svarende til 69 procent, at de ikke har en politisk målsætning om at frasortere organisk affald, og kun 14 kommuner indsamler på nuværende tidspunkt det organiske affald separat.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet