Uenighed bremser klimatilpasningsplan

Forhandlingerne mellem KL og regeringen trækker ud, og derfor kan rammerne for kommunernes klimatilpasningsplaner først blive vedtaget i 2013   

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Der kommer ikke til at ligge en vedtaget aftale om kommunernes rammer for klimatilpasning inden julen. Det bekræfter både KL og Miljøministeriet over for dk-teknik.

- Status er, at der ikke ligger noget. Der er simpelthen ikke rigtig enighed om, hvordan det skal være, sigerkontorchef for teknik og miljø i KL Eske Groes. Han vil ikke uddybe, hvad uenigheden går på, andet end at det handler om vandafledningstaksterne.

I kommunerne venter man lige nu med spænding på at få svar på, under hvilke forudsætninger anlæg må takstfinansieres gennem vandpriserne. 

Uenighed om snittet
En af hovedudfordringerne er at skabe mulighed for på den ene side at klimasikre, mens man på den anden side ikke vil åbne sluserne helt op, så kommunerne kan finansiere klimatiltag i bredeste forstand gennem vandafgiftstaksterne.

Ifølge tidsplanen skulle der fremlægges et lovforslag i efteråret 2012, men arbejdsgruppen er endnu ikke blevet enige om, hvor snittet skal lægges.

- Vi når ikke at få det vedtaget i år. Det er helt urealistisk, fordi forhandlingerne har trukket ud. Men målet er, at vi gerne vil nå, at regeringen kan fremsætte et lovforslag i år, siger kontorchef for miljøpolitik i Miljøministeriet Pia Holm Nielsen, som også er formand for arbejdsgruppen, som netop nu i gang med at forhandle kommunernes fremadrettede mulighed for at finansiere klimatilpasningstiltag.

Ifølge kommuneaftalen fra juni i år skal lovgivningen fremsættes i efteråret 2012 med henblik på, at reguleringen er på plads inden udgangen af 2012.

Sværere uge for uge
I Miljøministeriet bekræfter Pia Holm Nielsen, at man stadig satser på at nå at fremsætte et forslag inden udgangen af 2012.

Men heller ikke hun vil sige mere om, præcis hvilke snitflader der netop nu forhandles om for ikke at spænde ben for forhandlingerne i arbejdsgruppen. Men kontorcheferne oplyser begge, at de regner med at arbejdsgruppen når til enighed inden for de næste par uger.

Hvor langt kan I skubbe forhandlingerne, hvis der stadig skal nå at komme et lovforslag i år? 

- Det kan jo stadigvæk nås, men for hver uge bliver det sværere. Men vi satser jo stadig på, at det kan nå at blive fremlagt. Om en uge eller to, ville jeg tro. Der er i hvert fald bevægelse i det, siger Eske Groes.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet