Udvalg: Forebyggelse kan spare milliarder

Milliarder af kroner kan frigives, hvis kommunerne sikrer at færre kommer på hospitalet, vurderer forebyggel sesudvalg

Indlæggelser

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

800 millioner kroner. I den størrelsesorden er potentialet for besparelser på kommunernes udgifter til sygehusvæsenet, ifølge en endnu ikke offentliggjort rapport fra Sundhedsministeriet. Pengene kan frigives ved, at kommunerne i højere grad lykkes med at forebygge indlæggelser, hvilket yderligere vil udløse besparelser i sygehusvæsnet og blandt praktiserende læger for op mod 3,2 milliarder kroner.

KL nikker genkendende til, at kommunerne kan sikre samfundsøkonomiske gevinster i den størrelsesorden.

”Der er et kæmpe potentiale ved at kommunerne forebygger indlæggelser, men vi mangler at indrette systemet sådan, at det kan betale sig for kommunerne at investere i forebyggelse,” siger chefkonsulent Naja Warrer Iversen.

Derfor presser KL i de igangværende økonomiforhandlinger på for at få regeringen til at prioritere det nære sundhedsvæsen.

Det krav har regeringen endnu ikke forholdt sig til. Men sundhedsministeren er på vej med nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden, og der vil kommunernes indsats blive afgørende.

”I de kommende år bliver vi flere ældre og flere med kroniske sygdomme, hvilket kræver en flerstrenget tilgang til sundhedsindsatsen, hvor forebyggelse står centralt. Derfor har kommunerne ikke mindst en væsentlig rolle,” siger sundhedsminister Astrid Krag (SF), som dog ikke ønsker at udtale sig om det igangværende arbejde i forebyggelsesudvalget og de konkrete beregninger.

Formand i Danske Regioners Sundhedsudvalg Ulla Astman (S) kalder derimod beregningen en 'temmelig verdensfjern skrivebordsøvelse'.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet