Udtjent it-udstyr havner på lossepladser i Afrika

Manglende overblik og dårlig kontrol præger kommunernes håndtering af brugt it-udstyr. Det viser en undersøgelse fra DanWatch, der har fundet udtjent elektronik fra flere danske kommuner og offentlige institutioner på en losseplads i Ghana.

Miljø

Af Benjamin Holst | [email protected]

Forældede computere, bly-holdige CRT-skærme og andet elektronisk ragelse flyder stadig i en lind strøm fra nord til syd. I strømmen findes også elektronikaffald fra danske kommuner, skoler og andre offentlige myndigheder.

Det viser en ny undersøgelse fra DanWatch, som har bedt de 98 kommuner om at svare på, hvordan de håndterer deres brugte it. Billedet er broget - og langtfra alle kommuner har svaret fyldestgørende.

”Håndtering af kommunernes brugte it er præget af manglende overblik og dårlig kontrol. Flertallet afleverer tilsyneladende deres brugte it på genbrugspladserne og undgår derved at betale for oparbejdningen. Kun 16 kommuner oplyser, at de har betalt for at få oparbejdet deres aflagte it,” lyder DanWatchs konklusion.

“Der er mange huller i denne si, og kommunerne har sammen med producenterne et ansvar for, at 'hullerne i sien' bliver lukket.”
John Clausen, Danmarks Naturfredningsforening

Ifølge sekretariatschef Anne Skjerning kan håndteringen af brugt it-udstyr have utilsigtede konsekvenser:

”Vi kan dokumentere, at en del af kommunernes og de kommunale institutioners brugte it havner i Afrika. Det er ikke nødvendigvis ulovligt, men det er da tankevækkende, at det er et uland, der kommer til at betale den endelige regning for oparbejdning af kommunernes el-affald.”

Fra Slangerup til Accra
Organisationens researchere har bl.a. fundet udtjente pc’er fra den tidligere Slangerup Kommune og AMU-center Nordvestsjælland på en losseplads i udkanten af Ghanas hovedstad, Accra. Her springer børn helt ned til 6-års-alderen rundt i dynger af elektronisk affald, og tunger af giftig røg stiger mod himlen, når børnene sætter ild til elektronikken, så de kan få fingre i kobber og andre metaller, der kan omsættes til håndører.

Hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) følger man nøje håndteringen af det danske elektronikaffald.

”Der er mange huller i denne si,” siger John Clausen, formand for DN’s affaldsudvalg.

”DanWatchs fund i Ghana indskærper behovet for, at kommunerne i højere grad tager indsamlingen alvorligt. Kommunerne har sammen med producenterne et ansvar for, at ’hullerne i sien’ bliver lukket,” siger han.

John Clausen peger på, at det elektronikaffald, som DanWatch har fundet i Ghana, kan være havnet der som resultat af velgørenhed eller mangelfuld orientering:

”Kommunerne har en drønvigtig mission i at sikre, at borgerne og de kommunale institutioner er fuldt ud informeret om, hvordan de skal håndtere den brugte it, så den ikke forsvinder ud af landet,” siger han.

Ender på genbrugspladsen
Undersøgelsen fra DanWatch viser også, at der eksisterer en del uklarhed om, hvorvidt kommunerne og de kommunale institutioner må aflevere deres udtjente it på den lokale genbrugsplads, eller om udstyret skal afleveres til oparbejdning med direkte omkostninger til følge.

Lis Vedel, funktionsleder med ansvar for producentansvarsordningen hos Miljøstyrelsen, har været med til at udforme den seneste bekendtgørelse for håndtering af elektronikaffald.

Fakta om el-skrot
I Europa produceres der årligt 8,7 millioner tons el-skrot. Kun 25 procent af det bliver genanvendt. De resterende 6,6 millioner tons kan der ifølge OECD ikke gøres rede for.
En betragtelig del af det udtjente it-udstyr ender på lossepladser i Afrika.
El-skrot indeholder en lang række sundheds- og miljøskadelige stoffer – heriblandt antimon, bly, cadmium, clorobenzener, ftalater, kviksølv, PBDE, PCB og TPP.

Hun mener, at rammerne for kommunernes håndtering af den brugte it fungerer:

”Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra en kommune er erhvervsaffald. Det må ikke afleveres på de kommunalt udpegede indsamlingssteder for elektronikaffald fra husholdninger. Kommunen kan aflevere det til producenten som følge af producentansvaret eller skal selv sørge for at aflevere det til en godkendt affaldsbehandler eller indsamler,” siger Lis Vedel.

KL er uenig i, at rammerne er i orden, og vil nu tage kontakt til miljøministeren for at få en drøftelse af ansvarsfordelingen ved indsamling af el-skrot.

En del af DanWatchs research er foretaget med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet