Udspil vil konkretisere tværfagligt samarbejde

Bedre samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger bliver en krumtap i regeringens kommende sundhedspolitiske udspil

Barrierer

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Selv om sundhedsaftaler og forløbsprogrammer for kronisk sygdomme allerede i dag er blandt de initiativer, der skal sikre gnidningsfrie overgange mellem sektorer, så er der et stykke vej igen.

Det gør sundhedsminister Astrid Krag (SF) klart i et svar til Folketingets sundheds- og forebyggelsesudvalg efter først at have gennemgået nogle af de initiativer og værktøjer, der allerede eksisterer i dag. 

- Der arbejdes således allerede i dag i kommuner, regioner og praksissektoren på at etablere det nødvendige tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren. Men regeringen ønsker, at der skal sættes endnu mere mål og retning på dette arbejde. Det er også en gennemgående konklusion i evalueringen af kommunalreformen, skriver hun.

Nye konkrete initiativer
Astrid Krag mener, at der er behov for et opgør med de traditionelle myndigheds- og faggrænser, hvor fordomme og barrierer for, hvor en opgave bedst løses bliver nedbrudt. 

- Dette vil blive et af omdrejningspunkterne, når regeringen inden længe lancerer et sundhedspolitisk udspil. Her vil der blive peget på en række konkrete initiativer, der skal medvirke til at realisere denne vision for fremtidens sundhedsvæsen, f.eks. et styrket samarbejde imellem kommuner og praksissektoren gennem det offentliges aftaler med de privatpraktiserende sundhedspersoner, skriver ministeren.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet