Udspecificeret regning, tak!

Kommunerne forebygger i blinde, når de ikke kender detaljerne om de indlæggelser, som de betaler dyrt for, skriver kommune til Folketingets sundhedsudvalg

Medfinansiering

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Det hjælper hverken en bedre forebyggelse eller økonomistyring på vej at straffe kommunerne for, at antallet af indlæggelser stiger. Det skriver Slagelse Kommune i et brev til Folketingets sundhedsudvalg. Kommunen brugte sidste år op mod 12 millioner kroner mere i medfinansiering af indlæggelser, end den havde budgetteret med. Og kommunen har ikke en chance for at gøre noget ved udviklingen, fordi regionen ikke giver informationer om årsagerne til den stigende aktivitet, forklarer næstformand i Sundheds- og Omsorgsudvalget i Slagelse Kommune, Lene Wibroe (SF) til dk-sundhed. Hun har på vegne af byrådet  skrevet et brev til Folketingets Sundhedsudvalg.

- Vi har påtaget os den langsigtede opgave med at forbedre borgernes helbred og dermed nedbringe antallet af indlæggelser på landets hospitaler. Men vi risikerer at sidde tilbage med ‘sorte Per’ og merudgifter, når vi ikke kan analysere udviklingen og tilrettelægge den nødvendige indsats. Merudgifter som så skal hentes på andre dele af det kommunale budget', skriver hun i brevet.

Slagelse Kommune efterspørger blandt andet øgede muligheder for at holde øje med antallet af genindlæggelser og mere specifikke oplysninger om de patienter, der koster i kommunal medfinansiering.

Ugennemskueligt
KL bekræfter, at medfinansieringssystemet kun virker efter hensigten, hvis forebyggelsesindsatsen kan målrettes den gruppe af patienter, der udgør den største del af udgifterne.

- Hvis systemet skal virke, så er man nødt til at vide, hvad patienterne fejler, og derfor er det et problem, hvis man ikke har adgang til de relevante oplysninger, siger Christian Harsløf, kontorchef for Social og Sundhed i KL.

Han påpeger, at kommunerne de senere år i højere grad har fået adgang til information om indlæggelser, men at der stadig er problemer med brugervenligheden. Dertil kommer, at kommunerne stadig ikke har adgang til oplysninger om patienterne på individniveau.

Fortrolig data
Region Sjælland mener, at der allerede har gjort meget for at imødekomme kommunernes behov. Man vil gerne indgå i yderligere dialog, men understreger samtidig, at kritikken fra Slagelse går på selve konstruktionen af medfinansieringsordningen og derfor er op til staten at ændre.

- Vi vil gerne drøfte den konkrete problemstilling og hjælpe kommunen med yderligere data, men vi kan ikke som region udlevere generelle data på individniveau. Det må vi ikke, siger økonomichef i Region Sjælland Lene Jørndrup.

 

Læs hele Slagelse Kommunes brev til Sundhedsudvalget her.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet